http://www.svatebni-video-kameraman.cz Římskokatolická farnost Litomyšl Římskokatolická farnost Litomyšl
Kalendář Akcí
28.6.2017
09.07. Chaloupky-holky
23.07. chlapecké chaloup
13.08. Barokní festival
26.08. CYKLOPUŤÁK
Přidat Novou Akci Aktuality Farní rada Náboženství Videogalerie Farní Statistiky Odkazy Barokní festival Farní Knihovna

Římskokatolická farnost Litomyšl

Je společenstvím lidí římskokatolického vyznání z Litomyšle a blízkého okolí. Je součástí litomyšlského vikariátu, který je nižší správní jednotkou pro farnosti v oblasti Litomyšlska. Vikariát je potom součástí královéhradecké diecéze, která je správní jednotkou tzv. místní církve a v jejímž čele stojí diecézní biskup, v této době J. E. Mons. Jan Vokál.

Římskokatolickou farnost Litomyšl zastupuje administrátor (farář) Mgr. Zdeněk Mach, který je současně i vikářem a ku pomoci je mu kaplan P. Jiří Štorek a jáhen Karel Dvořák.

Krátce z historie farnosti

Naše farnost je jednou z nejstarších v Čechách a její počátky se datují do 12. století, kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík povolal do Litomyšle premonstráty, kteří zde zřídili farnost s kostelem sv. Klimenta. Premonstráti však nebyli jediným řádem, který se usídlil v Litomyšli. Hned v sousedství zřídil Karel IV. za podpory papeže a druhého litomyšlského biskupa Jana ze Středy klášter Augustiniánů. Jak spolu tyto dva řády a naše farnost souvisí? husitskými válkami premonstráti byli zároveň správci naší farnosti, ale jak už víme z historie husité zničili vše, co se nezdálo být trochu husitské. Tak došlo i ke zničení kostela sv. Klimenta a z velké části i kláštera Augustiniánů. Protože z těchto staveb se zachoval prakticky pouze klášterní kostel Augustiniánů, naše farnost se tehdy přestěhovala sem a zbudovala tu na troskách kláštera farnost novou. Kostel se nyní jmenuje Povýšení sv. Kříže a byl postupem doby přestavován či dostavován, nejvíce v duchu renesančním, později doplněn barokní výzdobou a v polovině 18. století byla postavena nová farní budova hned v sousedství kostela. 20. století umožnilo běsnění v podobě nacistické a komunistické ideologie, kdy byly kostel i fara značně zpustošeny a po roce 1989 během 15 let usilovné práce znovu obnoveny. V roce 1994 se náš farní kostel stal zároveň kapitulním, což připomnělo jeho význam v předhusitských dobách. Ani jedné z ideologií se nepodařilo zničit ducha farnosti natolik, aby se opět nezačala pozvedat z prachu. Ještě podrobnější informace z historie města najdete na www.litomysl.cz

A jak Dále

Dnes již nejde ani tak o ty obnovené budovy a kostely, o něž se staráme, ale o to, abychom je nabídli všem lidem dobré vůle k setkávání s Bohem a svými bližními. Všichni, kdo máte zájem, se dozvíte více o životě ve farnosti v odkazech vlevo. Jsou tu společenství lidiček od 0 do 100. Jednotlivá společenství jsou takové buňky lidí, které pojí podobné zájmy (zpěv ve sboru, ruční práce, ministranti, úklidové skupiny, skauti, divadlo, …) anebo stav (manželé, rodiny, senioři, děti, dospívající mládež, …) a mají jednoho nebo více animátorů. Animátoři jsou lidé, kteří nechtějí jen konzumovat společenský a duchovní život, ale především ho rozhýbat, jak vyplývá z jejich označení. Z toho je zřejmé, že animátorem se může stát každý, kdo je schopen a ochoten zapálit další lidičky pro dobrou věc. Zajímavou aktivitou je také náš farní časopis „Farník“, jehož jednotlivá čísla můžete navštívit i zde na našem webu, anebo divadelní skupina „Hřebíček na hlavičku“ Kdo se trochu víc ostýchá, může využít návštěvní knihu, kde lze přispět svou připomínkou, námětem či otázkou. Může také poslat e-mail animátorům jednotlivých společenství. Nebojte se také navštívit nejrůznější fotogalerie, abyste si udělali i vizuální představu o naší farnosti a jejích aktivitách. Není v našich silách odpovídat na všeobecné otázky o křesťanství a římskokatolické církvi. K tomu jsou zde celostátní webové stránky, např. www.katolik.cz nebo www.krestanstvi.cz nebo www.vira.cz a podobně.

All rights reserved (c) Top Design 2009 J.Pelikovský