Kontakt


Naši duchovní

 jméno funkce kontakt
 R.D. Zdeněk Mach
 administrátor farnosti
 603 275 062
 R.D. Antonín Brychta
 farní vikář
 774 884 923
 R.D. Jan Pitřinec
 farní vikář
 736 755 038
 P. Jiří Štorek, SDB
 výpomocný duchovní
 606 592 120
 Karel Dvořák
 jáhen 
 775 998 464


E-mail

fara@lit.cz

Poštovní adresa

Šantovo nám. 183, 570 01 Litomyšl