http://www.svatebni-video-kameraman.cz Římskokatolická farnost Litomyšl Římskokatolická farnost Litomyšl

Aktuality

 

 Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze P. FRANTIŠKA BENEŠE

Nekrolog PDF
parte PDF

 
„Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést."

prorok Jeremiáš 20,7


Má drahá litomyšlská farnosti,
na přímluvu Matky Boží Panny Marie jsem
v neděli 10. září 2017,
z milosti Boží a k Jeho chvále
složil v chrámu Nejsvětější Trojice ve Slaném
k radosti celého Karmelu své první sliby.
Hospodin buď navěky veleben!

 


„Vědět, co chceme, být tím, kým jsme, nebo zaniknout!"
otec Jeroným

 


Modlete se, prosím vás, abych zůstal vždy věrný a navzdory všemu vytrval!
Jiného nežádám.


Nezapomínám na vás!
v modlitbě
s Láskou, toť s Hospodinem
ze srdce váš bratr Patrik Maria od Kříže
bosý karmelitán

  

All rights reserved (c) Top Design 2009 J.Pelikovský