Další svátosti

Biřmování

Toužit po biřmování je krásná věc. Každý křesťan by měl být plně uveden do křesťanského života přijetím nejen křtu, ale i biřmování a eucharistie. Biřmován může být jen ten, kdo byl pokřtěn, ale ještě biřmován nebyl.

Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně, může přijmout biřmování od 14 let, horní věková hranice neexistuje. Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně a neabsolvoval ještě první zpověď a první svaté přijímání, vykoná první zpověď před biřmováním a při mši svaté při biřmování také poprvé přistoupí ke stolu Páně. Pokud se na křest připravuje dospělý či dítě starší sedmi let, musí spolu se křtem zároveň přijmout biřmování a eucharistii. V nebezpečí smrti anebo kdyby nastalo jiné vážné nebezpečí, mají být zavčas biřmovány i mladší děti, třebas i před dosažením užívání rozumu.

Na přijetí každé svátosti je třeba se připravit. Přípravy u nás jednou za čas probíhají a tak nás prosím kontaktujte. Vše podstatné se na příápravě dozvíte.


První svaté přijímání dětí

První sv. přijímání pro děti probíhá u nás každý rok plus mínus v červnu. Tomu ale předchází roční scházení dětí a příprava. Obvykle se jedná o děti ve věkové kategorii 2. třídy. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.