OHLÁŠKY 13.10. 2019 - 28. neděle v mezidobí

                                                                     

Mše svaté dnes         v 7.30 (JP), 9.00 (AB), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

                            v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

        v Morašicích v 7.45 (ZM), v Cerekvici v 9.00 (ZM), v Čisté v 10.30 (AB)

                             v Říkovicích v 9.00  (JP), v Makově v 10.30  (ZM), ve Strakově ve 14.30 (ZM)

               

Bohoslužby v týdnu:

14. 10. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (Prokop Tobek)

               

 

15. 10. úterý - památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

16. 10. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

             pro děti

18.30 v Morašicích (AB)

17. 10. čtvrtek - památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)          

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

18. 10. pátek - svátek sv. Lukáše, evangelisty

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

 18.30 v Morašicích (ZM)

19. 10. sobota  

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                

15.30 v nemocnici (AB)                                                                                  

 18.30 v Makově (ZM)

20. 10. neděle - 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie a sbírka na misie

7.30 v kapitul. kostele (AB)

9.00 v kapitul. kostele (AB)

10.30 ve Špitálském k. (JP)

pro rodiny s dětmi

 17.45 v kapit. kostele (ZM)

  7.45 v Morašicích (JP)

9.00 v Cerekvici  (JP)          10.30 v Čisté (D. Duka)

             

  • Setkání společenství živého růžence bude dnes v neděli 13. října ve 14:00 v kapli ve Strakově.
  • Posvícení dnes: v Říkovicích, Makově a Strakově.
  • Přijměte pozvání na Svatojánský koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Chmelíku dnes v 15.00. Bližší informace na plakátcích.
  • Prosíme o pomoc s úklidem kostela sv. Anny na hřbitově v pátek ráno.
  • Příští neděli 20. října požehná zvon v Čisté při slavnostní bohoslužbě pan kardinál Dominik Duka. Slavnost začne průvodem v 10:30 h od kulturního domu ke kostelu, kde bude nový zvon požehnán a vyzdvižen na věž. Pak bude následovat slavnostní bohoslužba, na jejímž konci nový zvon poprvé zazní. Cca 13:00 bude v kulturním domě společný oběd a skromné pohoštění pro všechny, program pro děti, smyčka s fotkama a videi z pátrání po střípkách, z lití, převozu a z odhalení.
  • V neděli 27. října od 16:00 jste zváni do horního sálu fary, kde proběhne představení projektu Adopce nablízko a plánované cesty za Papuánci. Těšit se na Vás bude Jaroslav Střasák a host Jaroslav Mikeš.
  • U vchodů do kostela najdete petici na podporu Mariánského sloupu, chcete-li, můžete ji podpořit.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Ve středu bude biblická hodina po ranní mši svaté.
  • Ve čtvrtek lectio divina pro muže v 19.30.