OHLÁŠKY 20.10. 2019 - 29. neděle v mezidobí

-                                                              

Mše svaté dnes : 7.30 (AB), 9.00 (AB), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

         10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

         v Morašicích v 7.45 (JP), v Cerekvici v 9.00 (JP), v Čisté v 10.30 (Dominik Duka)

Bohoslužby v týdnu:

21. 10. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

               

16.30 v Mikulči (ZM)

22. 10. úterý - památka sv. Jana Pavla II. papeže

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

23. 10. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

             pro děti

18.30 v Morašicích (AB)

24. 10. čtvrtek

9.00 v kapli sv. Markéty (AB) vikariátní         

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

25. 10. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (ZM)

26. 10. sobota  

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                

15.30 v nemocnici (AB)                                                                                  

16.00 v Janově (ZM)

18.30 v Makově (JP)

27. 10. neděle - 30. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

9.00 v kapitul. kostele (JP)

10.30 ve Špitálském k. (JP)

pro rodiny s dětmi

17.45 v kapit. kostele (ZM)

  7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)          10.30 v Čisté (ZM)

10.30 v Bohuňovicích (AB)

 • Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát národní ředitel Papežských misijních. Jeho dopis k Misijní neděli máte na nástěnkách.
 • Ve středu 23. října je 2. výročí úmrtí P. Františka Beneše.
 • Připomínáme změnu času ze soboty 26.10.  na neděli 27.10. (hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00).
 • V neděli 27. října od 16:00 jste zváni do horního sálu fary, kde proběhne představení projektu Adopce nablízko a plánované cesty za Papuánci. Těšit se na Vás bude Jaroslav Střasák a host Jaroslav Mikeš. Bližší informace u kaple sv. Markéty.
 • Příležitost ke svátosti smíření před dušičkami bude v Litomyšli ve čtvrtek 31.10 a v pátek 1.11. od 16:00.
 • Plnomocné odpustky pro duše v očistci bude možné získávat už v týdnu před dušičkami (letos naposledy platí tato výjimka) - od 25. října - pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
 • Čistá, Cerekvice: Kdo by chtěl přijímat svatá přijímání v dušičkovém oktávu zde v kostele, ve dnech, kdy nebude mše svatá za účelem získání plnomocných odpustků, ať poznamená svůj zájem na vyložené archu papíru.
 • Morašice, Makov: Rozpis svatých přijímání, za účelem získávání plnomocných odpustků je na vývěsce.
 • Zveme Vás  v sobotu 9.11.2019 od 8.30  do Nového kostela na již 5. ročník setkání manželských párů.

  Sobotní setkání vede manželský pár Alena Scheinostová- novinářka a spisovatelka a Daniel Soukup proděkan      

  FF UK v Praze. setkání doprovází: P. Miloš Kolovratník z České Třebové, P. Zdeněk Mach z Litomyšle,  

  P.Václav Vacek z Letohradu a Daniel Kvasnička z Litomyšle.

 • U vchodů do kostela najdete petici na podporu Mariánského sloupu, chcete-li, můžete ji podpořit.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Ve středu bude biblická hodina po ranní mši svaté.
 • V pátek bude spolek pro mládež od 19.00.