OHLÁŠKY 22.9. 2019 - 25. neděle v mezidobí

                                                                      

Mše svaté dnes         v 7.30 (JP), 9.00 (JP), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 10.30 (JP) ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi  (poděkování za úrodu)

        v Morašicích v 7.45 (ZM), v Cerekvici v 9.00 (ZM), v Čisté v 10.30 (ZM)  

               

Bohoslužby v týdnu:

23. 9. pondělí - památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

               

16.30 v Mikulči (VT)

24. 9. úterý

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

25. 9. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

             pro děti

18.30 v Morašicích (AB)

26. 9. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)          

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

27. 9. pátek - památka sv. Vincence z Paula, kněze

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

 17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

 18.30 v Morašicích (ZM)

28. 9. sobota - slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

7.30 v kapitulním kostele (AB)                

15.30 v nemocnici (ZM)

17.45 v kapitul. kostele (AB)                                                          

14.00 v Kornicích (ZM)

16.00 v Gajeru (ZM)

18.30 v Makově (JP)

29. 9. neděle - 26. neděle v mezidobí - posvícení v Litomyšli a v Cerekvici

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

9.00 v kapitul. kostele (ZM)

10.30 ve Špitálském k. (ZM)    pro rodiny s dětmi

17.45 v kapitul. kostele (JP)

  7.45 v Morašicích (JP)

9.00 v Cerekvici  (JP)

10.30 v Čisté (JP)

 

  • Sbírka na církevní školství konaná 15.9.  -  Litomyšl a okolí  17 654,-kč

                                                                           - Morašice                3 323 -kč

                                                           - Cerekvice               3 624,-                    

  • Ekumenická bohoslužba bude v Hrušové dnes v neděli 22.9. ve 14.30.
  • Ve středu bude biblická hodina po ranní mši svaté.
  • V roce 2004 otevřela po rozsáhlých úpravách Farní charita Litomyšl na Dukelské ulici centrum Respitní péče Jindra. V pátek 27.září 2019 si od 14 hodin tuto významnou událost můžete přijít přímo na "místo činu" připomenout s námi. Začínat se bude ve 14 hodin mši svatou, kterou bude sloužit vzácný host biskup Derek Fernandes z Indie. Srdečně Vás zveme!
  • Hnutí Modlitby matek z Litomyšle vás zve na Modlitební triduum do kaple sv. Markéty od pátku 27.9. do neděle 29.9. a rovněž na národní setkání hnutí Modliteb matek od 25.10. - 27.10. do Pardubic. Bližší informace máte na nástěnkách.
  • V neděli 6. října se uskuteční farní den v Litomyšli  - prosíme o přihlášení na oběd, zapište se na příslušné papíry u vchodů do kostela a na faře.