OHLÁŠKY 27.10. 2019 - 30. neděle v mezidobí

Mše svaté dnes : 7.30 (ZM), 9.00 (JP), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

         10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

         v Morašicích v 7.45 (AB), v Cerekvici v 9.00 (AB), v Čisté v 10.30 (ZM), v 10.30 v Bohuňovicích (AB)

Bohoslužby v týdnu:

28. 10. pondělí - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

7.30 v kapitul. kostele (AB)

17.45 v kapitul.  kostele (T)

               za naši vlast              

29. 10. úterý                                                         17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

30. 10. středa - Svátek Výročí posvěcení katedrály

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (ZM)

31. 10. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)         

17.45 v kapitul. kostele (AB)

         od 16.00 zpověď

17.30 v Cerekvici (ZM)

od 16.30 zpověď

1. 11. pátek - Slavnost všech svatých

7.30 v kapitul. kostele (JP)

17.45 v kapitul. kostele (AB)

             od 16.00 zpověď

17.00 v Čisté + pobožnost (JP)            

od 16.00 zpověď

17.30 v Morašicích (ZM)

od 16.30 zpověď

2. 11. sobota - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (večer budou mší sv. pobožnosti na hřbitovech)

7.30 v kostele sv. Anny (AB)                

15.30 v nemocnici (ZM)

17.45 v kostele sv. Anny (ZM)                                                                                   

17.30 v Makově (AB)

18.30 v Morašicích (AB)

18.30 v Cerekvici (JP)

3. 11. neděle - 31. neděle v mezidobí - sbírka v Litomyšli na barokní festival

7.30 v kapitul. kostele (AB)

9.00 v kapitul. kostele (ZM)

10.30 ve Špitálském k. (JP)

pro rodiny s dětmi

17.45 v kapit. kostele (AB)

  7.45 v Morašicích (JP)

9.00 v Cerekvici  (JP)          10.30 v Čisté (ZM)

11.00 v Němčicích (AB)

 • Od 1. 11. do 8. 11. lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K získání plnomocného odpustku je třeba: svátost smíření (postačí 14 dní před nebo po získání odpustků), svaté přijímání, modlitba (jakákoliv) na úmysl papeže, a dále splnit jednu z následujících podmínek: 1) Od 1. 11. odpoledne do 2. 11. po celý den v kostele se pomodlit "Otče náš" a "Věřím v Boha". 2) Od 1. 11. do 8. 11. se na hřbitově pomodlit, třeba jen v duchu, za zemřelé.
 • Pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8.11., bude možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu od 25.10.
 • Dnes od 16:00 jste zváni do horního sálu fary, kde proběhne představení projektu Adopce nablízko a plánované cesty za Papuánci. Těšit se na Vás bude Jaroslav Střasák a host Jaroslav Mikeš.
 • Sbírka na misie konaná 20.10. -  Litomyšl  26 911,-kč / Morašice 1 747,-kč/ Cerekvice 4 820,- kč .
 • Sbírka na nový zvon v Čisté konaná 20.10. vynesla dohromady téměř 22 000 Kč. Aktuálně se na Mikuláše podařilo shromáždit cca 1.650.000 Kč a bez cca 30.000 Kč je dosavadní realizace pokrytá. Zaplať Pán Bůh!
 • V úterý 29.10. bude relikvie sv. Vincence zakladatele kongregace lazaristů a Společnosti dcer křesťanské lásky - Vincentek na Mendryce od 9.30 do 16.00. Bližší informace máte na plakátech.
 • Příležitost ke sv. smíření bude v Litomyšli ve čtvrtek 31.10. (2 kněží) a v pátek 1.11. (1 kněz) vždy od 16:00.
 • Příští neděli bude farní kavárna v Litomyšli v 10.00, ve 14.00 ministrantská schůzka a ve 14.30 bude taky ekumenická bohoslužba v Budislavi.
 • Srdečně zveme mládež na dvoudenní dvojvikariátko do Poličky v sobotu 9.11. od 15:00 do neděle 10.11. do 9:00. Hostem bude Pavel Helan. Přihlašujte se, prosíme, co nejdříve.
 • Zveme Vás  v sobotu 9.11.2019 od 8.30  do Nového kostela na již 5. ročník setkání manželských párů. Bližší informace na plakátech. Přihlásit se můžete nejpozději do 6.11. na příslušných kontaktech.
 • Pokud by se někdo z dospělých chtěl připravovat ke svátostem, může se přihlásit na faře.

……………………………………………………………………………………………………………………

 • Ve středu bude po ranní mši svaté biblická hodina, ve čtvrtek od 19:30 bude Lectio Divina pro muže.
 • Čistá, Cerekvice: Kdo by chtěl přijímat svatá přijímání v dušičkovém oktávu zde v kostele, ve dnech, kdy nebude svatá za účelem získání plnomocných odpustků, ať poznamená svůj zájem na vyložené archu papíru.
 • Morašice, Makov: Rozpis svatých přijímání, za účelem získávání plnomocných odpustků je na vývěsce.
  V Makově bude možné přijmout eucharistii už v pátek 1.11. v 19.45 hod.