OHLÁŠKY 3.11. 2019 - 31. neděle v mezidobí - sbírka na barokní festival

Mše svaté dnes : 7.30 (AB), 9.00 (ZM), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

         10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

         v Morašicích v 7.45 (ZM), v Cerekvici v 9.00 (ZM), v Čisté v 10.30 (ZM), v 11.00 v Němčicích (AB)

Bohoslužby v týdnu:

4. 11. pondělí - památka sv. Karla Boromejského

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

  17.45 v kapli sv. Markéty (AB)                    

15.30 v Mikulči (ZM)

5. 11. úterý                                                        

                                                                           17.45 v kapli sv. Markéty (JP)       17.30 v Končinách (ZM)

6. 11. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

 16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (AB)

7. 11. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)         

  17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

8. 11. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

  17.45 v kapitulním kostele (ZM)

          (poděkování za úrodu)

17.30 v Morašicích (AB)

9. 11. sobota - svátek Posvěcení lateránské baziliky

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                

15.30 v nemocnici (AB)                                                                              

17.00 v Janově (AB)

17.30 v Makově (ZM)

10. 11. neděle - 32. neděle v mezidobí - diecézní sbírka na pojištění kostelů a církevních budov

7.30 v kapitul. kostele (AB)

9.00 v kapitul. kostele (JP)

10.30 ve Špitálském k. (ZM)

pro rodiny s dětmi

 

17.45 v kapit. kostele (AB)

  7.45 v Morašicích (ZM)

9.00 v Cerekvici  (ZM)          10.30 v Čisté (JP)

 • Do 8. 11. lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. 
 • Sbírka dnes  v Litomyšli na barokní festival.
 • Dnes bude farní kavárna v Litomyšli v 10.00, ale zveme i ty kteří chtějí po ranní mši svaté posedět na faře na kávu nebo čaj.
 • Ve 14.00 bude dnes ministrantská schůzka a ve 14.30 ekumenická bohoslužba v Budislavi.
 • Setkání společenství živého růžence bude dnes v 16.00 na faře.
 • V úterý 5.11. v 19.00 se uskuteční v Litomyšli na faře informační setkání těch, kdo pojedou na národní pouť do Říma.
 • Pastorační rada v Morašicích ve čtvrtek 7.11. v 19.15 a v Litomyšli v pátek 8.11. v 18.45.
 • Srdečně zveme mládež na dvoudenní dvoj-vikariátko do Poličky v sobotu 9.11. od 15:00 do neděle 10.11. do 9:00. Hostem bude Pavel Helan. Přihlašujte se, prosíme, co nejdříve.
 • Zveme Vás  v sobotu 9.11.2019 od 8.30  do Nového kostela na již 5. ročník setkání manželských párů. Bližší informace na plakátech. Přihlásit se můžete nejpozději do 6.11. na příslušných kontaktech.
 • Pohřby v tomto týdnu: pana Josefa Bezdíčka v pondělí ve 13.00 v Cerekvici a v úterý p. Sedláčka ve 14.00 v Čisté

………………………………………………………………………………………………………………………………...

 • Ve středu bude po ranní mši svaté biblická hodina.
 • V pátek bude spolek pro mládež v 19.00.
 • Morašice, Makov: Rozpis svatých přijímání, za účelem získávání plnomocných odpustků je na vývěsce.
 • Svatomartinské knižní dny v Orlickém Podhůří - Říčkách 15. - 16. 11.. Na pohodové setkání nad knihami vás zve nakladatelství Flétna. Více na nástěnkách.