OHLÁŠKY 6.10. 2019 - 27. neděle v mezidobí

                                                                     

Mše svaté dnes         v 7.30 (ZM), 9.00 (JP), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele  

        v Morašicích v 7.45 (AB), v Cerekvici v 9.00 (AB), v Čisté v 10.30 (JP)  

               

Bohoslužby v týdnu:

7. 10. pondělí - Památka Panny Marie Růžencové

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

               

16.30 v Mikulči (ZM)

8. 10. úterý

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

9. 10. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)            

16.30 v kapli sv. Markéty (AB)

             pro děti

18.30 v Morašicích (JG)

10. 10. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)          

17.45 v kapli sv. Markéty (ZM)

11. 10. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapli sv. Markéty (PT)

18.30 v Morašicích (ZM)

12. 10. sobota  

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                

15.30 v nemocnici (AB)                                                                                  

17.00 v Janově (JP)

13. 10. neděle - 28. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (JP)

9.00 v kapitul. kostele (AB)

10.30 ve Špitálském k.

pro rodiny s dětmi (JP)

17.45 v kapit. kostele (AB)

  7.45 v Morašicích (ZM)

9.00 v Řikovicích (JP)

9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Makově (ZM)

10.30 v Čisté (AB)

14.30 ve Strakově (ZM)

             

 • Mši svatou dnes v 9.00 v rámci farního dne v kapitulním kostele doprovodí skupina Goodwork, potom se přesuneme do Lidového domu, kde bude společný program, v 15.00 bude na závěr koncert skupiny Goodwork v kostele. Oběd v Lidovém domě bude pro ty, kdo se přihlásili, ale na společné posezení do lidového domu vás zveme všechny.
 • Přijměte pozvání místní skupiny ČKA na přednášku Josefa Suchara - Zázrak v Neratově ve čtvrtek 10.10. v 19.00. v horním sále fary.
 • Společenství sdílení a vzdělání se uskuteční v pátek 11.10. v 18.45 na faře v Litomyšli.
 • V sobotu 12.října bude ministrantský výlet, sraz v 8.15 na faře, návrat bude do 16.00. Hlaste se do čtvrtka u Michala Kopeckého (tel. 731260733).
 • Setkání společenství živého růžence bude v neděli 13. října ve 14:00 v kapli ve Strakově.
 • Na pouť do Říma je ještě 5 volných míst. Zájemci se mohou hlásit u nás na faře.
 • Sčítání lidí dnes na bohoslužbách (ministranti vám u vchodů dají lístečky, vezměte si i pro děti).
 • Posvícení příští neděli: v Říkovicích, Makově a Strakově.
 • Přijměte pozvání na Svatojánský koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Chmelíku v neděli 13.10. v 15.00. Děkovná mše svatá zde bude v 11.00. Bližší informace na plakátcích.
 • V neděli 20. října požehná zvon v Čisté při slavnostní bohoslužbě pan kardinál Dominik Duka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Ve středu bude biblická hodina po ranní mši svaté.
 • V pátek bude spolek pro mládež od 19.00. Hostem bude Petr Jiříček a Pavel Morověc. Zveme i další mládež.