OHLÁŠKY 29.9. 2019 - 26. neděle v mezidobí

                                                                      

Mše svaté dnes         v 7.30 (ZM), 9.00 (ZM), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v 10.30 (ZM) ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi  

        v Morašicích v 7.45 (JP), v Cerekvici v 9.00 (JP), v Čisté v 10.30 (JP)  

               

Bohoslužby v týdnu:

30. 9. pondělí - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

               

1. 10. úterý - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Končinách (ZM)

2. 10. středa - Památka sv. andělů strážných

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

             pro děti

18.30 v Morašicích (ZM)

3. 10. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)          

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Cerekvici (ZM)

zpovídání od 17.30

4. 10. pátek - Památka sv. Františka z Assisi

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapitulním kostele (JP)

 zpovídání + adorace od 16.00

 18.30 v Morašicích (ZM)

zpovídání od 17.30

5. 10. sobota  

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                

15.30 v nemocnici (JP)                                                        

18.30 v Makově (AB)

6. 10. neděle - 27. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

9.00 v kapitul. kostele (JP)

17.45 v kapit. kostele (ZM)

  7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (JP)

  • Posvícení dnes v Litomyšli a v Cerekvici (v Cerekvici bude po mši svaté posezení u kostela)                 
  • Příští neděli 6. října všechny zveme na FARNÍ DEN v Litomyšli. Mše svatá bude v 9.00 v kapitulním kostele, kterou doprovodí skupina Goodwork, potom se přesuneme do Lidového domu, kde bude oběd a společný program, v 15.00 bude na závěr koncert skupiny Goodwork v kostele.
    Děti prosíme, aby přinesly tenisový míček, kterým doplníme výbavu batohů pro děti do škol v Africe.

    Prosíme o přihlášení na oběd, zapište se DNES na příslušné papíry u vchodů do kostela.                                                              Prosíme farníky, kteří by mohli donést cokoli dobrého na Farní  den, aby to dopravili v neděli 6.10. v čase mezi  7.30  až 9.00 hod. ráno do Lidového domu. Protože je zapotřebí i něco slaného či ovoce nebo zelenina, bylo by dobré se domluvit předem. Proto volejte prosím  na tel. číslo Janě Střasákové st. viz vývěska: 461615097. Jen prosím volejte navečer.
  • Setkání společenství živého růžence nebude příští neděli, ale až za dva týdny - v neděli 13. října ve 14:00 v kapli ve Strakově.
  • Na pouť do Říma se uvolnilo ještě sedm míst. Zájemci se mohou hlásit u nás na faře.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Ve středu bude biblická hodina po ranní mši svaté.
  • Poprvé po prázdninách bude ve čtvrtek od 19:30 na faře modlitba Lectio divina pro muže.