OHLÁŠKY 18.8. 2019 - 20. neděle v mezidobí                                                                         

Mše svaté dnes                 v 7.30 (JP), 9.00 (AB), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

                            v 15.00 v piaristickém kostele (P. Přibyl, tridentský ritus)

                v Morašicích v 7.45  (ZM), v Cerekvici v 9.00 (ZM), v Čisté v 10.30 (AB)

Bohoslužby v týdnu:

19. 8. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

                   

20. 8. úterý - památka sv. Bernarda

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

21. 8. středa - památka sv. Pia X., papeže

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)            

18.30 v Morašicích (AB)

22. 8. čtvrtek - památka Panny Marie Královny

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)          

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

23. 8. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

24. 8. sobota - svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                

15.30 v nemocnici (AB)                                                

18.30 v Makově (JP)

25. 8. neděle - 21. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (JP)

 

9.00 v kapitulním kostele (ZM)

17.45 v kapitul. kostele (JP)

  7.45 v Morašicích (AB)                                    

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (ZM)

15.00 v Újezdci (ZM)

 

  • Farnost Morašice a Cerekvice nad Loučnou vás zvou v neděli 25.8. na Pouť za úrodu, vláhu a farníky do kaple v Újezdci. Mše svatá bude začínat v 15.00 hod. Na pouť se můžete vydat pěšky  společně s námi. Sraz bude ve 14:15 u kostela v Cerekvici, ve 14:15 u kostela v Morašicích nebo ve 14:00 u kostela v Makově. Těšíme se na společné putování.
  • Zveme děti od 7. tř. na celodenní prázdninový výlet na loďky na sečskou přehradu ve čtvrtek 29. srpna. Výlet se uskuteční v případě dostatečného počtu zájemců. Bližší informace jsou na vývěsce. Přihlášky na faře v Litomyšli nebo u o. Antonína. (tel.: 774884923) - nejpozději do 23. srpna.
  • Pastorační rada farnosti v pátek 23.8. v 18.30 na faře v Litomyšli.
  • Předběžný rozvrh výuky Náboženství bude v novém školním roce jako v minulém roce. Přihlášky máte k vyzvednutí u vchodu do kostela a na faře v Litomyšli. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání.
  • Na národní pouť do Říma ke svaté Anežce na podzim od od 10.11.-17.11.2019 by naše farnost  vypravila autobus, přihlásit se můžete na faře v Litomyšli. Zatím je obsazena polovina autobusu, takže jsou stále ještě volná místa. Přihlašování bude již brzy ukončeno.
  • Máte možnost se zapojit do daru pro Sv. otce. Otisky palců možno udělat v týdnu na faře a finanční příspěvek můžete taky odevzdat na faře, dnes máte možnost i u bočního vchodu do kostela.
  • Doma je doma - petice za záchranu dom. zdrav. péče. Možná jste už zaznamenali v médiích informace o vážných potížích, do kterých se dostává terénní zdravotní péče. V našem regionu ji zajišťuje Charitní ošetřovatelská služba Farní charity Litomyšl. Mnozí z Vás už služby našich sester využili a jiní ji možná ještě v budoucnu ocení. Ale další existence této domácí péče je nyní skutečně ohrožena, protože je dlouhodobě podfinancovaná a vleklá jednání zatím nikam nevedou. Proto Vás prosíme, podpořte svým podpisem petici, která nám umožní, aby se problémem vážně a seriózně zabývali naši poslanci a vláda. Bez jejich jasné intervence domácí péče budoucnost nemá. Svůj podpis na papírové podpisové archy můžete připojit i nyní zde v kostele u stolku, kde je připraven text petice. Jménem všech nemocných, za kterými docházíme domů, Vám všem  děkuje Věra Dvořáková, ředitelka farní Charity.