OHLÁŠKY 28. 7. 2019 - 17. neděle v mezidobí                                                                         

Mše svaté dnes         v 7.30 (AB), 9.00 (JP) 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v Morašicích v 7.45  (ZM), v Cerekvici v 9.00 (ZM), v Čisté v 10.30 (AB)

        v Bučině v 10.30 (JP)  

Bohoslužby v týdnu:

29. 7. pondělí - památka sv. Marty

    7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

                   

16.30 v Mikulči (AB)

30. 7. úterý

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

31. 7. středa - památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)            

17.45 v kapli sv. Markéty (ZM)

18.30 v Morašicích (AB)

1. 8. čtvrtek - památka sv. Alfonse Marie z Liguori

   7.30 v kapli sv. Markéty  (AB)                

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Cerekvici (ZM)

zpověď od 17.30

2. 8. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapitulním kostele (JP)

zpověď od 16.30

18.30 v Morašicích (AB)

zpověď od 17.30

3. 8. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                

15.30 v nemocnici (AB)                                                

17.00 v Janově (JP)

18.30 v Makově (JP)

4. 8. neděle - 18. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (JP)

 

9.00 v kapitulním kostele (JP)

   

17.45 v kapitul. kostele (AB)

  7.45 v Morašicích (AB)                                    

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (JP)

 

  • Příští neděli 4.8. bude v 10.00 farní kavárna, pokud by někdo mohl pomoc s přípravou, tak se přihlaste na faře. Předem děkujeme.
  • Na národní pouť do Říma ke svaté Anežce na podzim od od 10.11.-17.11.2019 by naše farnost  vypravila autobus, přihlásit se můžete na faře v Litomyšli. Zatím je obsazena polovina autobusu, takže jsou stále ještě volná místa. Pokud sami uvažujete a nebo o někom ještě víte tak je prosím vás povzbuďte ať se přihlásí co nejdříve.
  • Máte možnost se zapojit do daru pro Sv. otce. Otisky palců možno udělat v týdnu na faře a finanční příspěvek můžete taky odevzdat na faře, dnes máte možnost i u bočního vchodu do kostela.
  • Charita  organizuje petici na záchranu domácí zdravotní péče. Podepsat ji můžete u vchodů do kostela a na faře.
  • Výstava Poutník Jan Pavel II. bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli do konce července. Dobrovolný příspěvek bude použit na prorodinné aktivity Centra pro rodinu a sociální péči.
  • Společenství vzdělání a sdílení se uskuteční v pátek 2.8. od 19.15 na faře v Morašicích.  Tématem budou vzpomínky na padesátá léta v našich farnostech a perzekuce rektora Františka Stříteského.
  • Zveme děti od 1. do 6. tř. na celodenní prázdninový výlet do Vysokého Mýta ve čtvrtek 1. srpna. Bližší informace jsou na vývěsce. Zájemci ať se přihlásí na faře v Litomyšli nebo u paní Marie Štěpánkové (tel.: 724760906) nejpozději do 30. července. Příspěvek je 200 Kč na dítě.