OHLÁŠKY 4. 8. 2019 - 18. neděle v mezidobí                                                                         

Mše svaté dnes         v 7.30 (JP), 9.00 (JP) 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v Morašicích v 7.45  (AB), v Cerekvici v 9.00 (AB), v Čisté v 10.30 (JP)  

Bohoslužby v týdnu:

5. 8. pondělí

    7.30 v kapli sv. Markéty (PT)

                   

6. 8. úterý - Svátek Proměnění Páně

17.45 v kapitulním kostele (AB)

18.30 v Končinách (TR)

7. 8. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)            

18.30 v Morašicích (AB)

8. 8. čtvrtek - Památka sv. Dominika, kněze

   7.30 v kapli sv. Markéty  (AB)                

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

9. 8. pátek - Svátek sv. Terezie BBenedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45 v kapitulním kostele ( )

18.30 v Morašicích (AB)

10. 8. sobota - Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                

15.30 v nemocnici (AB)                                                

18.30 v Makově (AB )

11. 8. neděle - 19. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

 

9.00 v piaristickém kostele (Pavel Konzbul)

17.45 v kapitul. kostele (JP)

  7.45 v Morašicích (AB)                                    

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (AB)

 

  • Dnes bude v 10.00 farní kavárna a v 16.00 setkání živého růžence na faře.
  • Příští neděli 11.8. začne festival Litomyšlské dny barokní tradice. Slavnostní zahajovací mši svatou v 9:00 bude sloužit biskup Pavel Konzbul. Mše svatá bude v piaristickém kostele! Více informací k festivalu máte na plakátcích.
  • Na národní pouť do Říma ke svaté Anežce na podzim od od 10.11.-17.11.2019 by naše farnost  vypravila autobus, přihlásit se můžete na faře v Litomyšli. Zatím je obsazena polovina autobusu, takže jsou stále ještě volná místa. Pokud sami uvažujete a nebo o někom ještě víte tak je prosím vás povzbuďte ať se přihlásí co nejdříve.
  • Máte možnost se zapojit do daru pro Sv. otce. Otisky palců možno udělat v týdnu na faře a finanční příspěvek můžete taky odevzdat na faře, dnes máte možnost i u bočního vchodu do kostela.
  • Doma je doma - petice za záchranu dom. zdrav. péče. Možná jste už zaznamenali v médiích informace o vážných potížích, do kterých se dostává terénní zdravotní péče. V našem regionu ji zajišťuje Charitní ošetřovatelská služba Farní charity Litomyšl. Mnozí z Vás už služby našich sester využili a jiní ji možná ještě v budoucnu ocení. Ale další existence této domácí péče je nyní skutečně ohrožena, protože je dlouhodobě podfinancovaná a vleklá jednání zatím nikam nevedou. Proto Vás prosíme, podpořte svým podpisem petici, která nám umožní, aby se problémem vážně a seriózně zabývali naši poslanci a vláda. Bez jejich jasné intervence domácí péče budoucnost nemá. Svůj podpis na papírové podpisové archy můžete připojit i nyní zde v kostele u stolku, kde je připraven text petice. Jménem všech nemocných, za kterými docházíme domů, Vám všem  děkuje Věra Dvořáková, ředitelka farní Charity.
  • Úklid na faře: Prosíme o pomoc s úklidem fary - ať se ochotní lidé domluví s paní Marií Machovou. Předběžný termín: čtvrtek, pátek, sobota. Předem za ochotu děkujeme..
  • Diecézní pouť: V neděli 18. srpna se uskuteční Diecézní mariánská pouť v Králíkách na Hoře Matky Boží. V 10.00 slouží mši sv. královéhradecký biskup Jan Vokál.