Vzdělávací a sdílecí společenství - Morašice na zahradě: opékání buřtů

TERMÍN: 02. 08. 2019
ČAS: 19:00 - 21:00
MÍSTO:
SEKCE: farnost