Biblická ekumenická hodina - CČSH

TERMÍN: 18. 02. 2020
ČAS: 19:00 - 20:00
MÍSTO: LITOMYŠL Toulovcovo nám.
SEKCE: farnost