Biřmování

TERMÍN: 16. 06. 2019
ČAS: 14:00 - 15:00
MÍSTO: Kapitulní kostel
SEKCE: farnost