Vikariátní setkání mládeže - Proč být křesťanem v dnešní době?

TERMÍN: 02. 03. 2019
ČAS: 09:00 - 14:00
MÍSTO: Polička
SEKCE: farnost