Postní pouť rodin s dětmi na Mendryku - mše sv. v 16:00

TERMÍN: 24. 03. 2019
ČAS: 12:00 - 17:00
MÍSTO: Mendryka
SEKCE: farnost