OHLÁŠKY 19. 5. 2019 - 5. neděle velikonoční                                                                                  

Mše svaté dnes        v 7.30 (JP), 9.00 (JP), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (AB)

                         poutní mše: v 11.00 v Benátkách (ZM), ve 14.00 v Osíku (ZM)

Bohoslužby v týdnu:

   20.5. pondělí

    7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

                   

16.30  v Mikulči  (ZM)

   21. 5. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

22. 5. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

23. 5. čtvrtek

   7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

 

24. 5. pátek

   7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

18.00 v Makově (ZM)

25. 5. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

15.30 v nemocnici (AB)

18.30 v Makově (AB)         

26. 5. neděle - 6. neděle velikonoční - sbírka pro křesťany Blízkého východu

7.30 v kapitul. kostele (JP)  

 9.00 v kapitul. kostele (ZM)

                                   

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (AB)

 9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (JP)

14.00 v Končinách (JP) pouť rodin

14.30 v Hrušové (ZM)

 

 • Přijměte pozvání našeho varhaníka Petra Jiříčka na koncert pro hoboj a varhany a varhanního cyklu “9 improvizací na české duchovní písně” . Koncert se uskuteční v kapitulním kostele ve středu 22.5. v 19.30. Bližší informace na plakátech.
 • Sbírka na Kněžský seminář (konaná 12.5.2019) - Litomyšl a okolí 16 469, -kč        

                                                                         - Morašice 1 770, Cerekvice 1 763 ,- kč

 • V pátek 24.5. se uskuteční Noc kostelů (bližší informace k programu na plakátech). Stále hledáme dobrovolníky, kteří mají čas a chuť pomoci s průběhem. Hlaste se prosím Elišce Kopecké, nebo Klárce Chadimové tel. číslo: 731838322, 604481323, e-mail: eliska.kope@seznam.cz, klarka.chad@seznam.cz.

     Předem moc děkujeme a už na nic nečekejte :-)

 • V neděli 26.5. nebude mše svatá pro rodiny s dětmi na Špitálku v 10:30, ale bude se konat tradiční pouť rodin do Končin, kde bude mše svatá ve 14 hodin a následné posezení u ohně. Více na plakátech.

……………………………………………………………………………………………………………………..

 • Pravidelné akce:
 • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté
 • májové pobožnosti v Osíku v úterý a ve čtvrtek od 19:00  a ve Strakově ve čtvrtek a v neděli v 19:00, v Makově v úterý a ve čtvrtek v 18.30, v Končinách v neděli od 14:00
 • ve středu příprava dětí k 1. sv. přijímání
 • ranní chvály a nešpory se v květnu nebudeme modlit při mši svaté, ale bude možnost po májové pobožnosti

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • Den otevřených dveří a prezentace pastoračních center Biskupství královéhradeckého - Pastorační centra Biskupství královéhradeckého Vás zvou v sobotu 25. května 2019 v rámci Týdne otevřených kostelů do kostela Panny Marie v Hradci Králové na Velkém náměstí, kde Vám představí svoji činnost, která se dotýká celé diecéze. Bližší informace na plakátech.
 • Duchovní obnova pro ženy -  7. - 9. 6. 2019 - Hora Matky Boží u Králík.

     Vede P. ICLic. Karel Moravec  info viz. plakátky.