OHLÁŠKY 18. 11. 2018 - 33. neděle v mezidobí - DEN BIBLE

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (ZM)  17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v 10.30 (JP)  mše sv. pro rodiny s dětmi ve Špitálském kostele

        v 7.45 v Morašicích (JF), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 10.30 v Čisté (AB)                                                                                                                                  

Bohoslužby v týdnu:

19. 11. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                                                                            16.00 v Mikulči (AB)                                                    

20. 11. úterý

             

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

         

21. 11. středa - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)          

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

     17.30 v Morašicích (AB)                       

22. 11. čtvrtek - Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                              

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

23. 11. pátek - Slavnost sv. Klementa I., hlavního patrona diecéze

7.30 v kapitulním kostele (JP) 

17.45 v kapitulním kostele (AB)

     17.30 v Morašicích (ZM)

24. 11. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

15.30 v nemocnici (AB)

     17.30 v Makově (ZM)           

25. 11. neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

7.30 v kapitul. kostele (JP)  

9.00 v kapitul. kostele (AB)

     17.45 v kapitul. kostele (AB)

                                                         10.30 ve Špitálském kostele (ZM)

7.45 v Morašicích (ZM)

9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (JP)           

  • Dnes je DEN BIBLE a  dveřní sbírka na biblické dílo.
  • Pohřeb paní Jaroslavy Lorencové bude v kostele Povýšení sv. Kříže ve středu 21.11. v 10.00.
  • Beseda s P. Jaroslavem Foglem o působení salesiánů v Bulharsku bude příští neděli 25.11. ve 14.00 v Litomyšli na faře.
  • Litomyšlská premiéra cestopisu Petra Jiříčka, na které proběhne požehnání a uvedení publikace se uskuteční příští neděli 25.11. v 17.00 v klenutém sálu Zámeckého pivovaru. Večer svým vystoupením zpestří smíšený pěvecký sbor Vox Humana.
  • Celodenní adorace o slavnosti Ježíše Krista Krále 25.11.2018  od 10:15h - 17:00, zapsat se můžete na nástěnku u kaple sv. Markéty.
  • Zveme všechny holky a kluky od 6. do 9. třídy na křesťanský silvestr, který se uskuteční 1.-2.12.2018. Přihlášky a bližší informace naleznete na nástěnce u kaple sv. Markéty.
  • Na pomoc s úklidem fary je již 11 skupinek, prosíme o zapojení dalších z Vás. Zapsat se můžete ještě dnes u vchodů do kostela a u kaple. Od pondělí bude na velké nástěnce u kaple sv. Markéty vyvěšen rozpis, kdy která skupinka uklízí.
  • Adventní duchovní obnova bude v Litomyšli na faře v sobotu 8.12. Duchovní obnovu povede P. Štěpán Smolen.

           …………………………………………………………………………………………………………...

  • V Morašicích se příští neděli v 17.00 a v 19.00 uskuteční v kostele koncert HUDBA POMÁHÁ.