OHLÁŠKY 20. 1. 2019 - 2. neděle v mezidobí                                      

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (AB), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

                          v 10.30 (JP) ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (ZM)

                         

Bohoslužby v týdnu:

21. 1. pondělí -Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                                                                              16.00 v Janově (AB)

22. 1. úterý

17.30 v kapli sv. Markéty (JP)

23. 1. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (AB)

24. 1. čtvrtek - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                      

17.30 v kapli sv. Markéty (JP)

25. 1. pátek - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM) 

17.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.30 v Morašicích (JP)

26. 1. sobota - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

15.30 v nemocnici (ZM)

17.30 v Makově (AB)           

27. 1. neděle - 3. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

9.00 v kapitul. kostele (JP)

10.30 ve Špitálském kostele (ZM)

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (JP)           

  • Týden modliteb za jednotu křesťanů se v Litomyšli uskuteční od 21. - 25.1. Začátky všech shromáždění jsou v 18.00. Začneme ekumenickou bohoslužbou u nás v kapli sv. Markéty v pondělí 21.1. Bližší informace budou na plakátech.
  • První setkání s dětmi a rodiči v rámci přípravy na 1. svaté přijímání se uskuteční v neděli 27.1. v 17.00 v horním sále fary v Litomyšli. V neděli 3.2. při mši svaté v 9.00 bude přijetí dětí mezi kandidáty 1. svaté přijímání (3.2. nebude mše svatá ve Špitálském kostele).
  • Spolek se sejde v sobotu 26.1. večer ve 20:00, od 0:30 na TV Lux pak budeme sledovat přímý přenos modlitební vigilie z Panamy (na TV Noe  bude vigilie v neděli 27.1. v 10.30 + další program s papežem Františkem v Panamě dle programu TV Noe od 24.1. - 28.1.)
  • Všechny děti od 1. tř. zveme na setkání na faře v Litomyšli o pololetních prázdninách v pátek 1. února  Zájem hlaste na faře nebo u o. Antonína (tel.: 774884923, kaplanlitomysl@gmail.com) nejpozději do 25.1. Příspěvek je 50 Kč na dítě. Více na vývěsce.
  • Starší děti od 7. tř. a mládež zveme na “výlet za sněhem” v sobotu 2. února. Zájemci ať se přihlásí na faře  nebo u o. Antonína (774 884 923, kaplanlitomysl@gmail.com) nejpozději do 25.1. Více na vývěsce.
  • Další informace k BENEFIČNÍMU plesu.

     Na plese bude možné zakoupit plnohodnotnou večeři zhruba za 80 - 90 Kč.

     Nezapomeňte se tedy před plesem postit, abyste poté mohli podpořit naše školáky Agátku a Jozífka. Celé    

     předběžné MENU naleznete na webu: www.beneficniples.cz

    Prosíme o výpomoc s tombolou. Ať už darem, nebo finančním příspěvkem. Obojí můžete kdykoliv přinést      

    do farní kanceláře.

…………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pravidelné akce v Litomyšli:                                                                                                                                           - ve středu po ranní mši svaté biblická hodina, ve čtvrtek lectio divina v 19.30