OHLÁŠKY 22. 7. 2018 - 16. neděle v mezidobí

Mše svaté dnes        v 7.35 (JP), 10.30 (JP), 17.45 (AB)  v kapitulním kostele

         v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 9.00 v Čisté (JP)

                          ve 13.00 v Říkovicích (AB), ve 14.00 ve Člupku (JP)

Bohoslužby v týdnu:

23. 7. pondělí - svátek sv. Brigity, patronky Evropy

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

 

16.30 v Janově (AB)

24. 7. úterý

             

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

                           

25. 7. středa - svátek sv. Jakuba, apoštola

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)            

17.45 v kapli sv. Markéty (ZM)

18.30 v Morašicích (AB)                         

26. 7. čtvrtek- svátek sv. Jáchyma a sv. Anny

7.30 v kostele sv. Anny (AB)

17.45 v kostele sv. Anny (JP)

27. 7. pátek -památka sv. Gorazda a druhů

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

18.30 v Nových Sídlech (ZM)

28. 7. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

ambulance neurologie

18.30 v Makově (JP)               

29. 7. neděle – 17. neděle v mezidobí

7.35 v kapitul. kostele (AB)

10.30 v kapitul. kostele (AB)    

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (ZM)

 9.00 v Cerekvici (ZM)

 9.00 v Čisté (JP)

10.30 v Bučině (ZM)

14.00 v zámecké kapli (JP)

  • děkovná, 450 let zámku

  • Mezinárodní houslové kurzy Vás zvou na VARHANNÍ KONCERT - Karel Paukert (USA) v neděli 22.7. v 16.30 v kapitulním kostele.
  • Český hudební tábor mládeže ve spolupráci s naší farností Vás srdečně zvou na KONCERT PRO RADOST při příležitosti 100. výročí narození zakladatele tábora P. Waltera Marka. Koncert se uskuteční v úterý 24.7. v 18.30 v kapitulním kostele.
  • Ve středu po ranní mši svaté bude biblická hodina.
  • V sobotu 28.7. v 15.30 bude mše svatá v ambulanci Neurologie.
  • Přednáška Pavla Gábora na téma vztah astrofyziky a duchovního života se uskuteční v úterý 31.7. v 18.30 v horním sále fary. Přednášející působí ve vatikánské observatoří a bude sloužit i mši svatou v 17.45.
  • Ve dnech 15. - 19. srpna opět naše farnost pořádá duchovně kulturní festival Litomyšlské dny barokní tradice. Je pro vás připraven bohatý program: koncert, přednáška, pobožnosti, mše s barokní hudbou. Letošním vzácným hostem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který bude sloužit závěrečnou mši v piaristickém kostele. Zvláště vás chceme pozvat v sobotu 18. srpna na pouť do Králík, kam pojede z Litomyšle autobus. Program naleznete na nástěnkách a na webu festivalu www.baroknilitomysl.cz.
  • Stále můžete podepisovat petici na podporu rodiny - je vyložena v předsíních našich kostelů a fary.