OHLÁŠKY 17. 3. 2019 - 2. neděle postní                                  

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (JP), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

                          v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (AB)

Bohoslužby v týdnu:

18. 3. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                                                                                16.00 v Janově ()

19. 3. úterý - SLAVNOST SV. JOSEFA

   7.30 v kapitulním kostele (ZM)

17.45  v kapitulním kostele (JP)

20. 3. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.30 v Morašicích (JP)

21. 3. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

22. 3. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45  v kapitulním kostele (ZM)

17.30 v Morašicích (JP)

23. 3. sobota

11.30 v Lidové domě (Konzbul)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (AB)           

24. 3. neděle - 3. neděle postní - sbírka na pojištění kostelů a církevních budov

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

9.00 v kapitulním kostele (JP)                      

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

16.00 na Mendryce pro rodiny

7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (ZM), od 9.30 zpověď

          s dětmi (JP)

 • Pobožnosti křížových cest: v Litomyšli v pátek a v neděli v 17.00 (u kaple sv. Markéty se můžete zapsat na vedení křížových cest), v Končinách v neděli  ve 14.00.
 • Postní duchovní obnova vedená Mons. Pavlem Konzbulem bude v naší farnosti již v sobotu 23.3. od 9.00 v Lidovém domě. Přihlásit se můžete na papírech u vchodů do kostela a na faře do dneška, 17.3. Za 50 Kč si můžete objednat oběd.
 • Rádi bychom pozvali rodiče, děti, mládež, prarodiče a všechny další poutníky na tradiční pěší pouť rodin na Mendryku v neděli 24.3. Začínáme ve 12.00 v kapli sv. Markéty. Mše sv. na Mendryce pak bude začínat cca v 16.00. Bližší informace na plakátech.
 • Prosíme o pomoc s mytím oken na faře. Zbývá už jenom 5 oken. Můžete se zapsat u kaple sv. Markéty.
 • Záznam přenosu mše sv. z minulé neděle s Tv Noe, je možné stáhnout ze stránek farnosti. Kdo by měl zájem o záznam  na DVD, ať se přihlásí na faře.
 • Zpíváme pro UNICEF koncert v kapitulním kostele ve středu 20.3 v 18.00, účinkují litomyšlské sbory.
 • V pondělí 25.3. bude večerní mše svatá v Litomyšli sloužena na úmysly, které jste si napsali v kostele na lístky.
 • Předvelikonoční setkání pro děti od 1. do 6. tř. bude v pátek 29. března od 16.30 na faře v Morašicích. Zájemci ať se hlásí na faře v Litomyšli nebo u paní Marie Štěpánkové (tel.: 724760906) nebo u o. Antonína 774 884 923 (kaplanlitomysl@gmail.com) nebo na faře do 28. března. Příspěvek je 30 Kč na dítě. Více informací na vývěsce.
 • Setkání členů živého růžence (a dalších, kdo by se chtěli zapojit) bude v neděli 31.3. v 16.00 v Litomyšli.
 • Na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové v sobotu 13.4. pojede autobus. Hlaste se prosím u Petra Dvořáka (731 901 518) nebo u Kláry Kopecké (604 577 669). Více info na nástěnkách.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidelné akce:

 • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté, v 17.15 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání
 • v pátek v 19.00 spolek pro mládež: host Mons. Pavel Konzbul

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • V letošní postní době nabízíme projekt VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ. Pro 2. neděli postní je zvolen apoštol Jan. Kartičky děti dostanou při mši svaté a nebo jsou u vchodů do kostela (zapojit se mohou všichni i dospělí).
 • Postní obnova pro mladé muže TAMMÍM v pražském semináři se bude konat v termínu 29.-31.3. Více informací na nástěnkách.