OHLÁŠKY 28. 10. 2018 - 30. neděle v mezidobí

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (ZM), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 10.30 (ZM)  mše sv. pro rodiny s dětmi ve Špitálském kostele

        v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 10.30 v Čisté (JP),                                                                                                                     v 10.30 v Bohuňovicích (AB) ve 14.00 ve Strakově (ZM)

Bohoslužby v týdnu:

29. 10. pondělí  

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                                                                       16.00 v Janově (ZM)

30. 10. úterý

             

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

               

31. 10. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)          

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (AB)                       

1. 11. čtvrtek -  Slavnost všech svatých

7.30 v kapitulním kostele (JP)

18.00  v Cerekvici (AB)

           od 16.30 zpověď                                        

17.45 v kapitulním kostele (JP)

18.30 v Morašicích (ZM)

17.30 v Čisté (ZM) v 16.30 zpověď

2. 11. pátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

6.00 v kapli sv. Markéty (AB)

7.30 v kostele sv. Anny (AB)

  17.30 v Morašicích (ZM)

            od 16.00 zpověď

12.00 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45  v kostele sv. Anny (JP)

18.00 v Cerekvici (AB)

+ modlitba na hřbitově

(od 15.00 do 17.30 zpověď

a adorace v kapitulním kostele)

18.45 v Makově (ZM)

3. 11. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (JP)           

4. 11. neděle – 31. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (AB)  

9.00 v kapitul. kostele (JP)

 • kavárna

17.45 v kapitul. kostele (AB)

                                                          10.30 ve Špitálském kostele (JP)

7.45 v Morašicích (ZM)

9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (AB)           

11.00 v Němčicích (ZM) - posvícení

 • Kdo jste neměl možnost vyplnit anketu naší farnosti, můžete tak učinit ještě dnes, ankety máte u vchodů do kostela a u kaple, odevzdejte je prosím do příští neděle 4.11.
 • Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo v Litomyšli 31 388, Kč, v Čisté 690 Kč,  v Morašicích a Makově 5 920 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.
 • Příští neděli 4. 11. se v Litomyšlské farnosti uskuteční sbírka na festival Litomyšlské dny barokní tradice.
 • Prosíme vás o pomoc s úklidem fary, zapište se na papíry u vchodů do kostela a u kaple.
 • Setkání akolytů bude tuto středu 31.10. v 19.00 na faře.
 • Schůzka těch, kdo mají zájem pomoci s vytvářením farního časopisu, bude v sobotu 3.11. v 19.00 na faře.
 • Příští neděli Vás srdečně zveme po mši svaté v 9.00 na farní kavárnu. Budeme se takto scházet vždy první neděli v měsíci.
 • Od 1. 11. do 8. 11. lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K získání plnomocného odpustku je třeba: svátost smíření (postačí 14 dní před nebo po získání odpustků), svaté přijímání, modlitba (jakákoliv) na úmysl papeže, a dále splnit jednu z následujících podmínek:

1) Od 1. 11. odpoledne do 2. 11. po celý den v kostele se pomodlit "Otče náš" a "Věřím v Boha".

2) Od 1. 11. do 8. 11. se na hřbitově pomodlit, třeba jen v duchu, za zemřelé.

 • Pokud v Morašicích a Makově nebude od 1.11. do 8. 11. mše sv., budou konána svatá příjímání za účelem získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci podle rozpisu, který je na vývěsce.
 • Ve dnech 10.-11.11. se v Litomyšli uskuteční Dvouvikariátní setkání mládeže. Srdečně zveme mládež a prosíme, aby se co nejdříve přihlásila. Informace na webu, na Facebooku a na plakátcích.
 • 4. ročník setkání manželských párů v ekumenické spolupráci se uskuteční v sobotu 10.11. v Novém kostele. Informace na plakátcích.