OHLÁŠKY 31. 3. 2019 - 4. neděle postní                                                                                           

Mše svaté dnes        v 7.30 (ZM), 9.00 (AB), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

                          v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi  (ZM)

        v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 10.30 v Čisté (AB)

Bohoslužby v týdnu:

1. 4. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

16.00 v Janově (AB)

2. 4. úterý

   

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Končinách (ZM)

3. 4. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

4. 4. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

18.30  v Cerekvici (ZM)

od 17.30 zpověď

5. 4. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45  v kapitulním kostele (AB)

od 16.00 zpověď

18.30 v Morašicích (ZM)

od 17.30 zpověď

6. 4. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

15.30 v nemocnici (ZM)

18.30 v Makově (ZM)           

7. 4. neděle - 5. neděle postní

7.30 v kapitul. kostele (AB)  

9.00 v kapitulním kostele (JP)                 10.30 ve Špitálském kostele (JP)                    

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

7.45 v Morašicích (ZM)

9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (AB)

         

 • Pobožnosti křížových cest: v Litomyšli v pátek a v neděli v 17.00, v Končinách v neděli  ve 14.00.
 • Děkujeme všem za sbírku na pojištění objektů.Výnos: Litomyšl 15 048,- Kč, Morašice a Makov 2 780,-Kč.
 • Setkání členů živého růžence (a dalších, kdo by se chtěli zapojit) bude dnes v 16.00 na faře v Litomyšli.
 • Zveme zájemce ke společenství z řad všech, kdo se chtějí vzdělávat a sdílet v oblasti víry, ale i v jiných tématech. První setkání - o sv. ap. Pavlu - bude v pátek 5.4. v 18.45 na faře v Litomyšli. Více na vývěsce.
 • Příležitost ke svátosti smíření: v Litomyšli v sobotu 6.4. od 8.30 do 11.30 a v neděli 7.4. od 13.00 do 18.00,

     v Cerekvicí v sobotu 6.4. od 13.00 do 15.00, v Morašicích v sobotu 6.4. od 13.00 do 16.00,                    

     v Makově v sobotu 6.4. od 16.30 do 18.30

 • Farní kavárna - opět příští neděli 6.4. po mši sv. v 9.00. Od 14:00 bude na faře ministrantská schůzka.
 • Na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové v sobotu 13.4. pojede autobus. Hlaste se prosím u Petra Dvořáka (731 901 518) nebo u Kláry Kopecké (604 577 669). Více info na nástěnkách.
 • Zveme starší dětí od 7. třídy na výlet po poutních místech Moravy v sobotu 13.4. Zájemci ať se ohlásí u o. Antonína 774 884 923 (kaplanlitomysl@gmail.com) nebo na faře do 5.4. Více informací na vývěsce.
 • Na Květnou neděli bude od 9.30 Živá křížová cesta se mší svatou pro rodiny s dětmi (více na plakátech),            od 14.00 do 16.00 bude pletení pomlázek na farním dvoře.
 • Na letošní rok se opět chystají ŽIVÉ VELIKONOCE pro mladé. Na Zelený čtvrtek, po večerní mši, se uskuteční pesachová večeře. Hned na to navazuje apoštolské bdění/spaní na faře a cyklus zakončíme páteční křížovou cestou na Kozlov. Kapacita pesachové večeře je omezená, hlaste se tedy prosím co nejdříve na webu či facebooku. Více informací na nástěnce.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Pravidelné akce:

 • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté, v 17.15 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání
 • Ve čtvrtek od 19.30 Lectio Divina,  modlitby pro muže.
 • V postní době nabízíme projekt VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ. Pro 4. neděli postní máme lotra po pravici.

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • Farnost Vysoké Mýto nabízí duchovní obnovu s KOMUNITOU EMMANUEL na téma CÍRKEV A SPOLEČENSTVÍ v sobotu 6. dubna na faře ve Vysokém Mýtě. Více informací na www.bihk.cz.
 • Ve spolupráci s poutním centrem našeho biskupství nabízíme účast na národní pouti do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České. Aktuální informace jsou na stránkách diecéze www.bihk.cz.