OHLÁŠKY 12. 5. 2019 - 4. neděle velikonoční - DOBRÉHO PASTÝŘE                                                                                 

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (AB), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

        v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (ZM)

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (AB)

Bohoslužby v týdnu:

   13.5. pondělí - Panny Marie Fatimské

    7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

                   

16.00  v Janově (AB)

   14. 5. úterý - Svátek sv. Matěje

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

15. 5. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

16. 5. čtvrtek - Svátek sv. Jana Nepomuckého

   7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

 17.00 v Nové vsi (ZM)

17. 5. pátek

   7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (ZM)

18. 5. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

15.30 v nemocnici (ZM)

18.30 v Makově (JP)         

19. 5. neděle - 5. neděle velikonoční

7.30 v kapitul. kostele (JP)  

 9.00 v kapitul. kostele (JP)

10.30 ve Špitálském kostele (JP) 

                                   

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (AB)

 9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (AB)

14.00  v Osíku (ZM)

11.00  v Benátkách (ZM)

  • Dnes v neděli 12.5. sbírka na kněžský seminář.
  • V pondělí 13.5. v 17.00 se koná absolventský koncert v kapitulním kostele.
  • Ve čtvrtek bude poutní mše sv. v 17.00 hod. v Nové Vsi u Lit.
  • V neděli budou poutní mše sv. v Benátkách v 11.00 hod. a v Osíku ve 14.00 hod.

……………………………………………………………………………………………………………………...

  • Má-li někdo čas a chuť pomoci 24.5. s průběhem Noci kostelů, nechť se ozve Elišce Kopecké, nebo Klárce Chadimové tel. číslo: 731838322, 604481323, e-mail: eliska.kope@seznam.cz, klarka.chad@seznam.cz

     Platí pro všechny věkové kategorie. Předem moc děkujeme!

……………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pravidelné akce:
  • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté
  • májové pobožnosti v Osíku v úterý a ve čtvrtek od 19:00  a ve Strakově ve čtvrtek a v neděli v 19:00, v Makově v úterý a ve čtvrtek v 18.30, v Končinách v neděli od 14:00
  • ve středu příprava dětí k 1. sv. přijímání, bude zároveň i setkání rodičů
  • příprava na biřmování v pátek 17.5. v 19.15

……………………………………………………………………………………………………………………...