OHLÁŠKY 14. 4. 2019 - Květná neděle  - sbírka na pastorační aktivity v diecézi                                                                                        

Mše svaté dnes        v 7.30 (JP), 9.00 (ZM), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

        v 9.30 živá křížová cesta u kapitulního kostela + mše svatá ve Špitálském kostele (JP)

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (ZM)

Bohoslužby v týdnu:

15. 4. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

16. 4. úterý

   

 17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

17. 4. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (ZM)

18. 4. čtvrtek - Zelený čtvrtek

                       

18.00 v kapitul. kostele (ZM)

18.00 v Morašicích (JP)

19. 4. pátek - Velký pátek

18.00 v kapitul. kostele (ZM)

15.00 v Morašicích (JP)

20. 4. sobota - Bílá sobota

20.30 v kapitul. kostele (ZM)

20.00 v Morašicích (JP)         

21. 4. neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.30 v kapitul. kostele ZM)  

 9.00 v kapitul. kostele (ZM)                                    

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (JP)

 9.00 v Cerekvici  (JP)

 9.30 v Janově  (V. Tobek)

10.30 v Čisté (ZM)

10.30 v Makově (JP)

16.30 v Mikulči (ZM)      

22. 4. pondělí - v oktávu velikonočním

   7.30 v kapitul. kostele (JP)  

 9.00 v kapitul. kostele (JP)                                    

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (ZM)

 9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (AB)

   

  • Pobožnosti křížových cest:  dnes v neděli 14.4. v Litomyšli  v 17.00, v Končinách dnes ve 14.00,

     na Velký pátek: v Litomyšli v 15.00 (zahájení u kapitul. kostela a zakončení u sv. Anny), v Čisté v 15.00  

     projdeme venku starou kamennou křížovou cestu od kulturáku k horní hřbitovní bráně.

  • Dnes na Květnou neděli bude od 14.00 do 16.00 pletení pomlázek na farním dvoře a zdobení vajíček na faře.
  • Přijměte pozvání ČKA a Zámeckého návrší na přednášku Jaroslava Šebka na téma: Křesťané a fašismus.

     V úterý 16.4. v 19.00 v Zámeckém pivovaru.

  • ŽIVÉ VELIKONOCE: Dnes je poslední možnost přihlášení na pesachovou večeři. Více informací na nástěnkách.
  • Adorace v kapli sv. Markéty začne po večerní mši svaté na Zelený čtvrtek, bdění bude pokračovat po celou noc.

     Na Velký pátek bude v 7.30 modlitba ranních chval a dále bude adorace po celý den až do velkopátečních  

    obřadů a po ukončení obřadů bude možnost modlitby u hrobu v kapli do 22.00.

    Na Bílou sobotu bude v 7.30 modlitba ranních chval a potom celodenní modlitba u hrobu v kapli sv. Markéty.  

    Zapsat k adoraci se můžete u kaple sv. Markéty.

  • Po sobotní vigilii večer vás zveme na agapé jak v Litomyšli, tak v Morašicích, můžete přinést něco k zakousnutí.

……………………………………………………………………………………………………………………...

Pravidelné akce:

  • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté, v 17.15 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání