OHLÁŠKY 5. 5. 2019 - 3. neděle velikonoční                                                                                   

Mše svaté dnes        v 7.30 (ZM), 9.00 (ZM), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (ZM)

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (AB)

        v 9.30 v Janově (LK)

Bohoslužby v týdnu:

   6.5. pondělí - sv. Jan Sarkander

    7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

                   

16.00  v Mikuleč (ZM)

   7. 5. úterý

 

17.45  v kapli sv. Markéty (ZM)

18.30 v kapli v Končinách (AB)

8. 5. středa - Panna Maria, Prostřednice všech milostí

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)            

17.45 v kapitulním kostele (HP)

18.30 v Morašicích (AB)

9. 5. čtvrtek

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                

17.45 v kapli sv. Markéty (HP)

10. 5. pátek

   7.30 v kapli sv. Markéty (HP)

17.45 v kapli sv. Markéty (ZM)

18.30 v Morašicích (AB)

11. 5. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

18.30 v Makově (ZM)         

12. 5. neděle - 4. neděle velikonoční, Dobrého pastýře

7.30 v kapitul. kostele (AB)  

 9.00 v kapitul. kostele (AB)

10.30 ve Špitálském kostele (ZM)                                   

17.45 v kapitul. kostele (JP)

7.45 v Morašicích (ZM)

 9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (AB)

     

 • Dnes v 10.00 bude farní kavárna a ve 14.00 ministrantská schůzka na faře.
 • Dnes ve 14.30  bude ekumenická bohoslužba v Budislavi.
 • Dnes v 16.00 setkání členů živého růžence v Litomyšli na faře.
 • Ve středu se koná koncert studentů HF JAMU v Brně v 16.00 hod. v proboštském kostele.
 • Ve středu při večerní bohoslužbě v 17.45 h. budeme děkovat za dar míru a prosit za oběti 2. světové války i všech ostatních válek a konfliktů.
 • Příští víkend bude příprava na biřmování na DCŽM Vesmír. Odjezd je v pátek v 17.00 hod.
 • V pátek se sejdeme s dětmi k přípravě na 1. sv. přijímání v 17.00 hod. na faře. S sebou spacák a karimatku.
 • Tento týden se zvláště budeme modlit za nová duchovní povolání, především za povolání ke kněžství.
 • Příští neděli 12. 5. se bude konat sbírka na kněžský seminář.

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • Má-li někdo čas a chuť pomoci 24.5. s průběhem Noci kostelů, nechť se ozve Elišce Kopecké, nebo Kláře Chadimové tel. číslo: 731838322, 604481323, e-mail: eliska.kope@seznam.cz, klarka.chad@seznam.cz

     Platí pro všechny věkové kategorie. Předem moc děkujeme!

……………………………………………………………………………………………………………………..

 • Pravidelné akce:
 • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté
 • májové pobožnosti v Osíku v úterý a ve čtvrtek od 19:00  a ve Strakově ve čtvrtek a v neděli v 19:00, v Makově v úterý a ve čtvrtek v 18.30, v Končinách v neděli od 14:00

……………………………………………………………………………………………………………………...