OHLÁŠKY 10. 3. 2019 - 1. neděle postní                                  

Mše svaté dnes        v 7.30 (JP), 10.30 (ZM), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (JP)

Bohoslužby v týdnu:

11. 3. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                                                                                      15.30 v Mikulči (ZM)

12. 3. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

13. 3. středa - VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (AB)

14. 3. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

15. 3. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45  v kapitulním kostele (JP)

17.30 v Morašicích (ZM)

16. 3. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

15.30 v nemocnici (ZM)

17.30 v Makově (AB)           

17. 3. neděle - 2. neděle postní

7.30 v kapitul. kostele (AB)  

9.00 v kapitulním kostele (JP)

10.30 ve Špitálském kostele (JP)

          (pro rodiny s dětmi)                        

17.45 v kapitul. kostele (JP)

7.45 v Morašicích (ZM)

9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (AB)           

 • Pobožnosti křížových cest: v Litomyšli v pátek a v neděli v 17.00 (u kaple sv. Markéty se můžete zapsat  

                                                                                                      na vedení křížových cest)

                                        v Končinách v neděli  ve 14.00

 • Postní duchovní obnova vedená Mons. Pavlem Konzbulem bude v naší farnosti 23.3. od 9.00 v Lidovém domě. Přihlásit se můžete na papírech u vchodů do kostela a na faře do 17.3.. Za 50 Kč si můžete objednat oběd.
 • Výsledky voleb do PR na vývěskách.
 • Na přání otce biskupa Jana připomínáme mladým mužům, kteří uvažují o kněžství, aby s důvěrou v Boží pomoc hledali, zd-li je Pán nepovolává do svých služeb. V případě rozhodnutí pro vstup do semináře je třeba přihlášku podat do 30. dubna.
 • Postničky – i letos výtěžek poputuje na misie pro Salesiány v Bulharsku.
 • Postní sbírka mládež na dětský domov v Poličce, více na plakátcích.

………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidelné akce:

 • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté
 • ve středu v 17.15 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání,  bude zároveň i setkání rodičů
 • v pátek v 19.15 příprava ke svátosti biřmování

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Chlapecké chaloupky budou v termínu 21.-28. 7. 2019. Více informací brzy zveřejníme.
 • Dívčí chaloupky budou v termínu 4. – 9. 8. 2019. Vedoucí Sára Pelikovská.Více info na nástěnkách.

V letošní postní době nabízíme projekt Diecézního katechetického centra v Brně s názvem VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ. Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Po každé nedělní mši svaté v postní době dostanou zájemci  kartičku s příslušným obrázkem, textem a předsevzetím. Kartičku si odnesou domů a předsevzetí se budou po celý týden snažit plnit. Po každé nedělní mši svaté je nástěnka bude ozdobena splněným předsevzetím. Pro 1. neděli postní je zvolena Panna Maria.