OHLÁŠKY 1. 7. 2018 - 13. neděle v mezidobí

Mše svaté dnes        v 7.35 (ZM), 10.30 (JP), 17.45 (ZM)  v kapitulním kostele

                       

         v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 9.00 v Čisté (ZM)

 

Bohoslužby v týdnu:

2. 7. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

 

16.30 v Mikulči (ZM)

3. 7. úterý - Svátek sv. Tomáše, apoštola

             

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Končinách (ZM)                            

4. 7. středa - Památka sv. Prokopa, opata

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                   

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Makově (ZM)

kaplička v polích                           

5. 7. čtvrtek - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

7.30 v kapitulním kostele (JP)

7.45 v Morašicích (AB)

13.30 v piaristickém kostele (TH)

9.00 v Cerekvici (ZM)

od 8.00 zpověď

17.45 v kapitul, kostele (AB)

17.30 ve Strakově (ZM)

6. 7. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45  v kapitulním kostele (JP)

od 16.30 zpověď + adorace 

18.30 v Morašicích (ZM)

od 17.30 zpověď

7. 7. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

15.30 v nemocnici (AB)

18.30 v Makově (ZM)                

 8. 7. neděle – 14. neděle v mezidobí

7.35 v kapitul. kostele (ZM)

10.30 v kapitul. kostele (ZM)    

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (AB)

 9.00 v Cerekvici (AB)

 9.00 v Čisté (ZM)  

10.30 v Končinách (JP)

  • Poutní slavnost ke sv. Cyrilu a Metodějovi dnes  v 15 hodin na Ostrém Kameni.
  • Dnes ve 14  hodin jste zváni ke Slavnosti na Růžovém paloučku.
  • Ve čtvrtek 5. 7. bude mši svatou ve 13.30 v piaristickém kostele sloužit P. Tomáš Halík.
  • Poutní mše sv. ve Strakově ve čtvrtek 5. července v 17.30 hodin.
  • V pátek 6. 7. v den upálení mistra Jana Husa se uskuteční ekumenická bohoslužba na Toulovcově náměstí v 10.00 hodin.
  • V sobotu 7. 7. bude mít primici Ondřej Poštulka ve Svitavách v 10.30 hodin.
  • Poutní mše sv. v Končinách  v neděli  8. července v 10.30 hodin.