OHLÁŠKY 7. 4. 2019 - 5. neděle postní                                                                                           

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (JP), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (AB)

Bohoslužby v týdnu:

8. 4. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

16.30 v Mikulči (ZM)

9. 4. úterý

   

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

10. 4. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

11. 4. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

 • adorace od 18.30 - 19.30

za oběti zneužívání

12. 4. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45  v kapitulním kostele (ZM)

18.30 v Morašicích (AB)

13. 4. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

10.00 v Domově důchodců (ZM)

 • domov u I. základní školy

15.30 v nemocnici (ZM)

18.30 v Makově (JP)           

14. 4. neděle - Květná neděle - sbírka na pastorační aktivity v diecézi

7.30 v kapitul. kostele (JP)  

9.00 v kapitulním kostele (ZM)                 9.30 živá křížová cesta u k. kostela+ mše svatá ve Špitálském kostele (JP)                    

17.45 v kapitul. kostele (JP)

7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (ZM)

         

 • Pobožnosti křížových cest: v Litomyšli dnes v 17.00, v Končinách dnes ve 14.00.
 • Příležitost ke svátosti smíření: v Litomyšli dnes 7.4. od 13.00 do 18.00.
 • Farní kavárna dnes po mši sv. v 9.00. Od 14:00 bude na faře ministrantská schůzka.
 • V pátek 12.3.bude pohřeb pana Františka Šauera v 15.00 na hřbitově v Litomyšli u sv. Anny.
 • V pátek v 17.00 bude ekumenická křížová cesta, vycházíme od piaristického kostela.
 • Náš biskup Jan Vokál nás vyzývá k týdnu pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným od 5. neděle postní do následující Květné neděle. Postní doba je obdobím pokání, rozšiřme ji tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit.

Na tento úmysl bude v naší farnosti adorace ve čtvrtek 11.4. od 18.30 do 19.30 v kapli sv. Markéty, mysleme však při všech modlitbách a v postu v tomto týdnu na tento úmysl.

 • Přijměte pozvání na diskuzi se senátorem Pavlem Fischerem v úterý 9. dubna v 18.00 v Novém kostele.
 • V sobotu 13.4. se uskuteční příprava snoubenců od 9.00 do 12.00 na faře v Litomyšli. Setkání budou doprovázet manželé Juzovi z Dolního Újezda.
 • Na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové v sobotu 13.4. pojede autobus. Hlaste se prosím u Petra Dvořáka (731 901 518) nebo u Kláry Kopecké (604 577 669). Více info na nástěnkách.
 • Na Květnou neděli bude od 9.30 Živá křížová cesta se mší svatou pro rodiny s dětmi (více na plakátech),            od 14.00 do 16.00 bude pletení pomlázek na farním dvoře.
 • ŽIVÉ VELIKONOCE: Kdo má v úmyslu se zúčastnit PESACHOVÉ VEČEŘE na Zelený čtvrtek, nechť se přihlásí nejpozději do příští neděle.
 • CHLAPECKÉ CHALOUPKY: Připomínáme, že přihlašování chlapců za zvýhodněnou cenu končí posledního dne tohoto měsíce (duben).

……………………………………………………………………………………………………………………...

Pravidelné akce:

 • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté, v 17.15 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání, bude zároveň i setkání rodičů těchto dětí
 • v pátek v 19.15 příprava ke svátosti biřmování.