OHLÁŠKY 7. 7. 2019 - 14. neděle v mezidobí                                                                         

Mše svaté dnes         v 7.30 (JP), 9.00 (JP) 17.45 (JP) v kapitulním kostele

                          v Morašicích v 7.45  (ZM), v Cerekvici v 9.00 (ZM), v Čisté v 10.30 (JP)

                           v Bohuňovicích v 10.30 (ZM)  

                               

Bohoslužby v týdnu:

   8. 7. pondělí

    7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

                   

 

   9. 7. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

10. 7. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)            

18.30 v Morašicích (ZM)

11. 7. čtvrtek - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

   7.30 v kapli sv. Markéty  (ZM)                

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

 

12. 7. pátek

   7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (ZM)

13. 7. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                

15.30 v nemocnici (JP)

13.00 v Kornicích (ZM)                                                    

18.30 v Makově (JP)

14. 7. neděle - 15. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

 

9.00 v kapitulním kostele (ZM)

   

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

   7.45 v Morašicích (JP)                                    

9.00 v Cerekvici  (JP)

10.30 v Čisté (JP)

11.00 v Končinách (ZM)

 

  • Přijměte dnes pozvání  na tradiční slavnost na Růžovém paloučku ve 14.00.
  • V rámci Mezinárodních interpretačních kurzů a Setkání přátel komorní hudby budou koncerty v našem kostele v pondělí 8.7., v úterý 9.7. a ve středu 10.7. v 19.30 (bližší informace máte na plakátech).
  • Příští neděli 14.7. bude poutní mše svatá v Končinách v 11.00.
  • Na národní pouť do Říma ke svaté Anežce na podzim od od 10.11.-17.11.2019 by naše farnost  vypravila autobus, přihlásit se můžete do 14.7. 2019  na faře v Litomyšli.

…………………………………………………………………………………………………………………….