OHLÁŠKY 28. 4. 2019 - 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství                                                                                    

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (JP), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

                          v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (AB)

                         v 16.30 v Mikulči (AB)

Bohoslužby v týdnu:

   29. 4. pondělí - svátek Kateřiny Sienské

    7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

                   

16.00  v Janově (AB)

   30. 4. úterý

 

17.45  v kapli sv. Markéty (ZM)

1. 5. středa - nezávazná památka sv. Josefa dělníka

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapitulním kostele (ZM)

 • bude první májová pobožnost

18.30 v Morašicích (AB)

2. 5. čtvrtek - památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

18.30 v Cerekvici (ZM)

od 17.30 zpověď

3. 5. pátek - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

   7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45 v kapitulním kostele (AB)

od 16.00 zpověď + adorace

18.30 v Morašicích (ZM)

od 17.30 zpověď

4. 5. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

18.30 v Makově (AB)         

5. 5. neděle - 3. neděle velikonoční

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

 9.00 v kapitul. kostele ZM

10.30 ve Špitálském kostele (ZM)                                   

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (AB)

 9.00 v Cerekvici  (AB)

 9.30 v Janově (VT)

10.30 v Čisté (AB)

     

 • Dnes bude udílena svátost pomazání nemocných při všech bohoslužbách. Kdo tuto svátost přijme, zapište se do tabulek, které jsou u vchodů do kostela a na faře.
 • Ve středu 1.5. po ranní i po večerní mši svaté vás zveme na první májovou pobožnost.
 • Zveme zájemce - zejména seniory - ke společenství v pátek 3. května v 18.45 na faře v Litomyšli. O Rusku bude povídat o. Antonín.
 • V sobotu 4.5. bude v Koclířově Mons. Jan Vokál. Autobus pojede ve 13.10 z autobusového nádraží. Více na plakátku a na nástěnce.
 • V neděli 5.5. ve 14.30  bude ekumenická bohoslužba v Budislavi.
 • V neděli 5.5. v 10.00 bude farní kavárna a ve 14.00 ministrantská schůzka na faře.
 • V neděli 5.5. setkání členů živého růžence v 16.00 v Litomyšli na faře.

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • Zveme děti od 1. do 6. tř. na celodenní výlet ke kapli Panny Marie Pomocné v České Třebové ve středu 8. května. Pojede se autobusem z Litomyšle a část se půjde pěšky. Součástí výletu bude i mše sv. v 11.30 hod. Zájemci ať se přihlásí na faře v Litomyšli nebo u paní Marie Štěpánkové (tel.: 724760906) nejpozději do 3 května. Příspěvek je 50 Kč na dítě. Bližší informace jsou na vývěsce.
 • Má-li někdo čas a chuť pomoci 24.5. s průběhem Noci kostelů, nechť se ozve Elišce Kopecké, nebo Kláře Chadimové tel. číslo: 731838322, 604481323, e-mail: eliska.kope@seznam.cz, klarka.chad@seznam.cz

     Platí pro všechny věkové kategorie. Předem moc děkujeme!

……………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidelné akce:

 • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté
 • modlitba Lectio divina pro muže ve čtvrtek od 19.30
 • májové pobožnosti v Osíku v úterý a ve čtvrtek od 19.00  a ve Strakově ve čtvrtek a v neděli v 19.00

……………………………………………………………………………………………………………………...