OHLÁŠKY 21. 10. 2018 - 29. neděle v mezidobí - misijní neděle / sbírka na Papežská misijní díla

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (AB), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v 10.30 (JP)  mše sv. pro rodiny s dětmi ve Špitálském kostele

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (ZM)        

 Bohoslužby v týdnu:

22. 10. pondělí - sv. Jana Pavla II., papeže

7.30 v kapli sv. Markéty (P. Petr nebo P. Prokop)                                          15.30 v Mikulči (ZM)

23. 10. úterý                                      17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

24. 10. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)          

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

- pro děti

17.30 v Morašicích (AB)                       

25. 10. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

26. 10. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45  v kostele sv. Anny (ZM)

17.30 v Morašicích (JP)

27. 10. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

15.30 v nemocnici (JP)

17.30 v Makově (ZM) +

modlitba za oběti válek u pomníku           

28. 10. neděle – 30. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (AB)  

9.00 v kapitul. kostele (ZM)

17.45 v kapitul. kostele (AB)

                                                          10.30 ve Špitálském kostele (ZM)

7.45 v Morašicích (JP)

9.00 v Cerekvici  (JP)

10.30 v Čisté (JP)

10.30 v Bohuňovicích (AB) posvícení              

14.00 ve Strakově + žehnání                      

                       pomníku (ZM)

 • Kdo jste neměl minulou neděli možnost vyplnit anketu naší farnosti, můžete tak učinit do 4.11., ankety máte u vchodů do kostela a u kaple.
 • V úterý 23.10. v 19.00 se uskuteční na faře ekumenická biblická hodina na téma proroka Ozeáše.
 • V pátek 26.10. bude v kostele sv. Anny sloužena zádušní mše sv. za P. Františka Beneše, po ní se půjdeme pomodlit za něho i ostatní zemřelé kněze z naší farnosti k jeho hrobu.
 • Prosíme vás o pomoc s úklidem fary, zapište se na papíry u vchodů do kostela a u kaple.
 • Děti od 1. do 6. tř. zveme na výlet z náboženství do Toulovcových Maštalí v pondělí 29.10. Také zveme mládež přibližně od 12 do 17 let na celodenní výlet a setkání v úterý 30.10.  Zájemci ať se přihlásí na faře nebo na tel.: 774 884 923, email: kaplanlitomysl@gmail.com u P. Antonína. Bližší informace o obou výletech jsou na vývěsce. Na oba výlety ať se zájemci přihlásí do pátku 26. října.
 • Setkání akolytů ve středu 31.10. v 19.00 na faře.
 • Schůzka těch kdo mají zájem pomáhat s vytvářením farního časopisu bude v sobotu 3.11. v 19.00 na faře.
 • Ve dnech 10.-11.11. se v Litomyšli uskuteční Dvouvikariátní setkání mládeže. Srdečně zveme mládež a prosíme, aby se co nejdříve přihlásila. Informace na webu, na Facebooku a na plakátcích.
 • 4. ročník setkání manželských párů v ekumenické spolupráci se uskuteční v sobotu 10.11. v Novém kostele. Informace na plakátcích.
 • Ze soboty 27.10. na neděli 29.10. končí letní čas. Hodiny se ve 3 hod. posunou na 2. hod.
 • Papež František vyzývá věřící na celém světě, abychom se tento měsíc modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu “Pod ochranu Tvou” a modlitbu “Svatý Michaeli”.