OHLÁŠKY 27. 1. 2019 - 3. neděle v mezidobí                                      

Mše svaté dnes        v 7.30 (ZM), 9.00 (JP), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

                          v 10.30 (ZM) ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (JP)

                         

Bohoslužby v týdnu:

28. 1. pondělí - památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                                                                                    15.30 v Mikulči (AB)

29. 1. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

30. 1. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (AB)

31. 1. čtvrtek - památka sv. Jana Boska, kněze

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Cerekvici  (AB)

  • zpověď od 16.30

1. 2. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB) 

17.45  v kapitul. kostele (JP)

  • od 16.00 zpověď a adorace

17.30 v Morašicích (ZM)

  • od 16.30 zpověď

2. 2. sobota - svátek Uvedení Páně do chrámu

7.30 v kapitulním kostele (AB)

15.30 v nemocnici (ZM)

17.30 v Makově (ZM)           

3. 2. neděle - 4. neděle v mezidobí (farní kavárna)

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

9.00 v kapitul. kostele (ZM)

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (AB)           

  • První setkání s dětmi a rodiči v rámci přípravy na 1. svaté přijímání se uskuteční dnes v 17.00 v horním sále fary v Litomyšli. V neděli 3.2. při mši svaté v 9.00 bude přijetí dětí mezi kandidáty 1. svaté přijímání (3.2. nebude mše svatá ve Špitálském kostele).
  • BENEFIČNÍ PLES: POZOR! Dnes máte poslední možnost zakoupit lístky v předprodeji za 100 Kč. Po dnešní půlnoci bude možné lístky koupit až na plese za 120 Kč .
  • Příští neděli 3.2. v 10.00 bude farní kavárna.
  • Příští neděli 3.2. bude od 14.00 setkání ministrantů.
  • Jak jsem se stal pankáčem Páně, aneb pouť do Říma pod vedením sv. Františka a Filipa Neriho. Povídání o pouti proběhne v horním sále fary příští neděli 3. 2. 2019 v 16:00. Povídat bude Ným (Jeroným Pelikovský).
  • Dětský maškarní karneval se uskuteční v sobotu 23.2. od 14.00 v Lidovém domě. Všechny už předem zveme a prosíme ochotné rodiče a mládež o pomoc s tímto karnevalem (přihlaste se nám na faře). Schůzka k domluvení a rozdělení úkolů bude v neděli 10.2. v 17.00 na faře.

     Prosíme o drobnosti do tomboly, které už nyní můžete nosit na faru.

…………………………………………………………………………………………………………………..

  • Pravidelné akce v Litomyšli:                                                                                                                                           - ve středu po ranní mši svaté biblická hodina