OHLÁŠKY 26. 5. 2019 - 6. neděle velikonoční

 • sbírka dnes pro křesťany Blízkého východu                                                                                

Mše svaté dnes        v 7.30 (JP), 9.00 (ZM), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (JP)

                         ve 14.00 v Končinách (JP), ve 14.30 v Hrušové (ZM)

Bohoslužby v týdnu:

   27.5. pondělí

    7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

                   

16.00  v Janově  (AB)

   28. 5. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

29. 5. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

30. 5. čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně

   7.30 v kapitulním kostele  (JP)                

17.45 v kapitulním kostele (AB)

18.30 v Morašicích (ZM)

31. 5. pátek - Svátek Navštívení Panny Marie

   7.30 v kapitulním kostele (ZM)

17.45 v kapitulním kostele (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

1. 6. sobota- Památka sv. Justina, mučedníka

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (JP)

18.30 v Makově (AB)         

2. 6. neděle - 7. neděle velikonoční

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

 9.00 v kapitul. kostele (AB)

10.30 ve Špitálském kostele (JP)                                

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (JP)

 9.00 v Cerekvici  (JP)

10.30 v Čisté (ZM)

        od 9.30 zpověď

 

 • Děkujeme Klárce Chadimové, Elišce Kopecké a všem, kteří se jakkoli zapojili do páteční Nocí kostelů.
 • Dnes nebude mše svatá pro rodiny s dětmi na Špitálku v 10:30, ale bude se konat tradiční pouť rodin do Končin, kde bude mše svatá ve 14 hodin a následné posezení u ohně. Více na plakátech.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 29.5. v 19.00 v Morašicích a v pátek 31.5. v 18.45 v Litomyšli.
 • Zveme na promítání fotek a povídání Pavla Mrověce o Portugalsku a pouti do Santiaga de Compostela v sobotu 1.6. od 17.00 na faře.
 • Výstava fotografií adopce na dálku se uskuteční od 1.6. v kapitulním kostele v Litomyšli.
 • Příští neděli 2.6. bude také farní kavárna v 10.00 a výlet ministrantů, který bude začínat v 11.45.
 • Ekumenická bohoslužba v Budislavi bude v neděli 2.6. ve 14.30.

……………………………………………………………………………………………………………………..

 • Pravidelné akce:
 • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté
 • májové pobožnosti v měsíci květnu: v Osíku v úterý a ve čtvrtek od 19:00  a ve Strakově ve čtvrtek a v neděli v 19:00, v Makově v úterý a ve čtvrtek v 18.30, v Končinách v neděli od 14:00
 • ve středu příprava dětí k 1. sv. přijímání v 17.15
 • Lectio divina pro muže ve čtvrtek od 19.30
 • v pátek bude příprava ke svátosti biřmování v 19.15

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • V sobotu 1.6. bude v Koclířově biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Odjezd autobusu ve 13.10 z autobusového nádraží. Bližší program první soboty máte na vývěskách.
 • Diecézní setkání dětí se letos opět uskuteční v sobotu 8.6. v Hradci Králové.Bližší informace máte na plakátech.