OHLÁŠKY 23. 9. 2018 - 25. neděle v mezidobí

Mše svaté dnes        v 7.35 (JP), 10.30 (JP), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

        v 9.30 (JP) ve Špitálském kostele

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 9.00 v Čisté (Kopecký)

                           

Bohoslužby v týdnu:

24. 9. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (Tobek)

 

16.30 v Mikulči (KD)

25. 9. úterý

             

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

                 

26. 9. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)          

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

- pro děti

18.30 v Morašicích (ZM)                       

27. 9. čtvrtek - Památka sv. Vincence z Pauly

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapli sv. Markéty (ZM)

28. 9. pátek - Slavnost sv. Václava

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

9.00 v Cerekvici (ZM)

17.45  v kapitul. kostele (ZM)

16.00 Gajer (JP)

18.30 v Morašicích (JP)

29. 9. sobota - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

8.00 v Zámecké kapli (ZM)

15.30 v nemocnici (ZM)

18.30 v Makově (JP)           

30. 9. neděle – 26. neděle v mezidobí - sbírka na podporu hnutí domácí hospicové péče v naši diecézi

7.35 v kapitul. kostele (ZM)  

10.30 v kapitul. kostele (ZM)

17.45 v kap. kostele (ZM)

9.30 bohoslužba slova ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi  (KD)

7.45 v Morašicích (JP)

9.00 v Cerekvici - posvícení (JP)

9.00 v Čisté (ZM)

 • Výuka náboženství již byla zahájena, zveme i ty, kdo ještě nepřišli.
 • Ve středu bude opět biblická hodina po ranní mši svaté.
 • Kalendáře na rok 2019 jsou v prodeji u vchodů do kostela, nebo na faře.
 • Schola se v tomto školním roce začala znovu scházet a zve všechny kluky a holky od 6. třídy, kteří mají rádi hudbu, aby se přidali. Zkoušky budou v liché týdny v pátek od 15.45 a v sudé týdny v neděli v 9.00. Kontakt na nástěnce u fary. Těšíme se vás. Vaše schola.
 • V rámci řady setkání “Hrnečku, vař” představí P. Jan Pitřinec tajemství Eucharistie v římskokatolické církvi v pondělí 24.9. v 19.00 Nové městské síni.
 • V úterý 27.9. se uskuteční setkání pastorační rady v Litomyšli v 18.30 na faře.
 • Skauti Vás zvou na promítání fotek z jejich tábora. Promítat se bude na farní zahradě a to od 19.00 ve čtvrtek 27.9. Těšíme se na Vás.
 • Ve čtvrtek 27.9. v 19.30 opět začneme s Lectio Divina, modlitbami pro muže.
 • Poznej svého svatého - Happening na Smetanově náměstí završený na Toulovcově náměstí, kde poděkujeme za časy minulé a poprosíme za časy budoucí. Svěříme věnečky v národních barvách všem, kteří je pak roznesou o víkendu ke všem křížkům a sochám světců ve městě.

     Akce se uskuteční ve čtvrtek 27.9. na Smetanově náměstí od 14.00 do 16.15 a Toulovcově náměstí od 16.30 do 17.15.Pořádají křesťanské církve z Litomyšle spolu s městem Litomyšl.

 • v sobotu bude mše svatá v 8.00 v zámecké kapli.
 • Přednáška Jaroslava Šebka “Křesťané a fašismus” se koná ve středu 3.10. v 19.00 v aule gymnázia.