OHLÁŠKY 30. 9. 2018 - 26. neděle v mezidobí

 • sbírka dnes na podporu hnutí domácí hospicové péče

Mše svaté dnes        v 7.35 (ZM), 10.30 (ZM), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

                          v 9.30 (KD) bohoslužba slova ve Špitálském kostele

                               v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 9.00 v Čisté (ZM)

                           

Bohoslužby v týdnu:

1. 10. pondělí - památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

 

16.30 v Janově (AB)

2. 10. úterý - památka sv. andělů strážných

             

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Končinách (ZM)                

3. 10. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)          

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

- pro děti

17.30 v Morašicích (AB)                       

4. 10. čtvrtek - památka sv. Františka z Assisi

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.00 v Cerekvici (AB)

zpovídání od 17.00

5. 10. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45  v kapitul. kostele (JP)

zpovídání + adorace od 16.00

17.30 v Morašicích (ZM)

zpovídání od 16.30

6. 10. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (ZM)           

7. 10. neděle – 27. neděle v mezidobí

7.35 v kapitul. kostele (JP)  

10.30 v kapitul. kostele (AB)

17.45 v kap. kostele (JP)

9.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi  (JP)

7.45 v Morašicích (ZM)

9.00 v Cerekvici  (ZM)

9.00 v Čisté (AB)

13.00 v Říkovicích (ZM)

 • žehnání zvonu

 • Od neděle 14.10. budou tyto změny časů bohoslužeb:

     Změna času nedělní mše svaté v Litomyšli z 10:30 na 9:00 a zároveň malý posun ranní ze 7:35 na 7:30.                  

     Zároveň se změní čas mše svaté v Čisté - z 9,00 na 10,30 a čas mše svaté pro rodiny s dětmi na  

     Špitálku  z 9.30 na 10.30. Každou první neděli v měsíci bude po mši sv. (nedělní) v 9:00h v Litomyšli  

     následovat kavárna - prostor  k setkávání se s ostatními lidmi z farnosti.

 • Biblická hodina ve středu po ranní mši svaté.
 • První setkání těch kdo by měli zájem připravovat se ke svátosti křtu a k dalším svátostem se uskuteční ve čtvrtek 4.10. v 18.00 na faře.
 • Příprava na biřmování v Litomyšli na faře v pátek 5.10. v 19.15.
 • Příští neděli 7. 10. se ministranti sejdou na první poprázdninovou schůzku, od 14.00 na faře.
 • V neděli 7.10. ve 14.30 se uskuteční ekumenická bohoslužba v Budislavi.
 • Farní den se uskuteční 14.10. na farní zahradě, při špatném počasí v Lidovém domě. Oběd zajistíme, bude guláš s knedlíkem, a proto je třeba se nahlásit. U vchodu do kostela jsou lístečky, vhozením jednoho lístečku se přihlašujete k odběru jednoho obědu. Kdo bude moci něco napéct, a to jak sladké, tak slané, nebo by rád přispěl nějakou pomocí při přípravě farního dne: kontakt na  p.Pelikovskou 731 127 458.
 • Přednáška ČKA Jaroslava Šebka  se pro nemoc nekoná.
 • V pondělí 1.10. v 18.00 na faře v Dolním Újezdě se uskuteční beseda pro rodiče: Jak mluvit s dětmi a dospívajícími o vztazích a sexualitě.