OHLÁŠKY 3. 2. 2019 - 4. neděle v mezidobí                                      

Mše svaté dnes        v 7.30 (ZM), 9.00 (ZM), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (AB)

                         

Bohoslužby v týdnu:

4. 2. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                                                                               16.00 v Janově (AB)

5. 2. úterý - památka sv. Agáty, panny a mučednice

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

6. 2. středa- památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.30 v Morašicích (AB)

7. 2. čtvrtek -

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

8. 2. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

17.30 v Morašicích (ZM)

9. 2. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (ZM)           

10. 2. neděle - 5. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (AB)  

9.00 v kapitul. kostele (ZM)

10.30 ve Špitálském kostele (JP)

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (JP)

9.00 v Cerekvici  (JP)

10.30 v Čisté (ZM)           

.

  • Dnes v 10.00 v Litomyšli farní kavárna a od 14.00 setkání ministrantů.
  • Jak jsem se stal pankáčem Páně, aneb pouť do Říma pod vedením sv. Františka a Filipa Neriho. Povídání o pouti proběhne v horním sále fary dnes  v 16:00. Povídat bude Ným (Jeroným Pelikovský).
  • BENEFIČNÍ PLES: Moc všem děkujeme za opravdu velikou účast a útratu na plese. Dále pak všem, co jakýmkoliv způsobem přispěli na tombolu. A samozřejmě celému úzkému přípravnému týmu OSPZFASP za úžasné nasazení. Nesmíme taky zapomenout na další nespočet dobrovolníků, kteří na plese jakýmkoliv způsobem pomáhali.

    Předběžné výpočty zatím ukazují, že benefiční výtěžek plesu určitě přesáhl 40 000,- Kč.

  • V pondělí po ranní mše svaté budeme uklízet malé betlémy z kostela. Kdo by nám mohl pomoci tak  přijďte zítra od 8.30 do kostela.
  • Mše svatá v Končinách bude až další úterý 12.2. v 17.30.
  • Dětský maškarní karneval se uskuteční v sobotu 23.2. od 14.00 v Lidovém domě. Všechny už předem zveme a prosíme ochotné rodiče a mládež o pomoc s tímto karnevalem (přihlaste se nám na faře). Schůzka k domluvení a rozdělení úkolů bude příští neděli 10.2. v 17.00 na faře.

     Prosíme o drobnosti do tomboly, které už nyní můžete nosit na faru.

  • Duchovní obnova pro manžele vikariátu Litomyšl se uskuteční 2.3. - 3.3. v Koclířově u Svitav. Bližší informace spolu s přihláškama máte u vchodů do kostela a před kaplí sv. Markéty. Přihlášku můžete odevzdat na faře.
  • Litomyšl: podle našich zkušeností - tedy podle obrázků v kancionálech a některých roztrhaných kancionálů - je zjevné, že některé děti si při bohoslužbě berou tyto zpěvníky na hraní a kreslí si do nich. Prosíme rodiče o dohled, aby nedocházelo k ničení zpěvníků. Předem děkujeme.
  • V neděli 17.2. budou návrhy kandidátů na volby do pastorační rady a 24.2. a 3.3. budou volby do pastorační rady.