OHLÁŠKY 30. 6. 2019 - 13. neděle v mezidobí                                                                         

Mše svaté dnes         v 7.30 (ZM), 9.00 (ZM) 17.45 (VT) v kapitulním kostele

                           ve 14.00 v Piaristickém kostele (TH)

                            v Morašicích v 7.45  (PK), v Cerekvici v 9.00 (PK), v Čisté v 10.30 (PK)

                                                             

Bohoslužby v týdnu:

   1. 7. pondělí

    7.30 v kapli sv. Markéty (PT)

                   

   16.30  v Mikulči  (PK)

   2. 7. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (PK)

3. 7. středa - Svátek sv. Tomáše, apoštola

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

  18.30 v Makově

 u sv. Prokopa v polích (PK)

4. 7. čtvrtek - Památka sv. Prokopa, opata

   7.30 v kapli sv. Markéty  (ZM)                

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

  18.30 v Cerekvici (ZM)

   zpověď od 17.30

5. 7. pátek - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

   7.30 v kapitulním kostele (JP)

17.45 v kapitulním kostele (JP)

od 16.30 zpovídání a adorace

14.00 ve Strakově (ZM)

  18.30 v Morašicích (ZM)

zpověď od 17.30

6. 7. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (JP)                

15.30 v nemocnici (ZM)                                                    

  17.00 v Janově (ZM)

  18.30 v Makově (JP)

7. 7. neděle - 14. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (JP)

 

9.00 v kapitulním kostele (JP)

   

  17.45 v kapitulním k. (JP)

   7.45 v Morašicích (ZM)                                    

9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (JP)

10.30 v Bohuňovicích (ZM)

 

  • Bohoslužba na svátek M. Jana Husa bude jako v minulých letech 6. 7. v 10.00 h. na Toulovcově náměstí.
  • Přijměte pozvání  na tradiční slavnost na Růžovém paloučku v neděli 7. 7. ve 14.00.
  • Nabízíme 50% slevu na vstupenky na představení v rámci Smetanovy Litomyšle Hry o Marii, 2. 7.  od 21.30 na zámeckém nádvoří. Kdo byste měl zájem, přihlašte se u nás na faře, nejpozději do dnešní neděle 30.6. ..
  • Koncert Pavla Helana bude na Toulovcově náměstí v pátek 5.7. v 19.30.
  • Na národní pouť do Říma ke svaté Anežce na podzim od od 10.11.-17.11.2019 by naše farnost  vypravila autobus, přihlásit se můžete do 14.7. 2019  na faře v Litomyšli.

…………………………………………………………………………………………………………………….