OHLÁŠKY 23. 6. 2019 - Slavnost Těla a Krve Páně                                                                           

Mše svaté dnes         v 7.30 (JP), 9.00 (JP) 17.45 (PK) v kapitulním kostele

                           v 11.00 pro rodiny s dětmi ve Špitálském kostele (JP)

 v Morašicích v 7.45  (ZM), v Cerekvici v 9.30 (ZM), v Čisté v 10.30 (JK)

                                                             

Bohoslužby v týdnu:

   24. 6. pondělí - Slavnost Narození Jana Křtitele

    7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

                   

   16.00  v Janově  (ZM)

   25. 6. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty(PK)

26. 6. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

  18.30 v Morašicích (PK)

27. 6. čtvrtek

   7.30 v kapli sv. Markéty  (ZM)                

17.45 v kapitulní kostel (ZM)

28. 6. pátek - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapitulním kostele (PK)

  18.30 v Morašicích (ZM)

29. 6. sobota - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                

15.30 v nemocnici (PK)                                                    

  18.30 v Makově (ZM)

30. 6. neděle - 13. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

 

9.00 v kapitulním kostele (ZM)

14.00 v piaristickém kostele    

                       (Tomáš Halík)  

   

  17.45 v kapitulním k. (VT)

   7.45 v Morašicích (PK)                                    

9.00 v Cerekvici  (PK)

10.30 v Čisté (PK)

 

 • Dnes v neděli 23.6. bude ve 12.30 (změna času)  pobožnost u sv. Anežky v Litomyšli.
 • Fotky i video z 1. svatého přijímání jsou k vyzvednutí na faře.
 • Ve čtvrtek 27.6. se uskuteční v 17.00 ekumenické poděkování za školní rok ve Špitálském kostele a následně bude táborák na farní zahradě.
 • Naše farnost bude opět v srpnu pořádat festival Litomyšlské dny barokní tradice, a to ve dnech 11. - 18. srpna. Letáčky s programem jsou u vchodů do kostela, v informačním centru. Více informací na www.baroknilitomysl.cz.
 • Kdo by se chtěl dozvědět něco víc o svatém Viktorínovi, patronu litomyšlské diecéze a našeho města, ať si vezme letáček u relikviáře sv. Viktorína na oltáři sv. Aloise Gonzagy v jižní lodi kostela.

 • V pátek proběhlo v litomyšlské hudební škole slavnostní žehnání nového CD varhaníka Petra Jiříčka "Hodinky". Zvukový záznam scénické kantáty Hodinky, inspirované modlitbou církve, je k dostání u Lídy Pelikovské na proboštství nebo v informačním centru v Litomyšli. Cena je křesťanských 199 Kč.
 • Nabízíme 50% slevu na vstupenky na představení v rámci Smetanovy Litomyšle Hry o Marii, 2. 6. 2019 od 21.30 na zámeckém nádvoří. Kdo byste měl zájem, přihlašte se u nás na faře nejpozději do neděle 30.6.

 • Na národní pouť do Říma ke svaté Anežce na podzim od od 10.11.-17.11.2019 by naše farnost  vypravila autobus, přihlásit se můžete do konce června na faře v Litomyšli.

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • V neděli 30.6. bude v Morašicích poutní mše svatá a potom bude následovat posezení .

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • Pravidelné akce:
 • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté