OHLÁŠKY 2. 6. 2019 - 7. neděle velikonoční                                                                              

Mše svaté dnes        v 7.30 (ZM), 9.00 (AB), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

                          v 10.30 ve Špitálském kostele (JP)

        v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 10.30 v Čisté + zpověď od 9.30 (ZM)

                                                                 

Bohoslužby v týdnu:

   3. 6. pondělí - památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků

    7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

                   

16.30  v Mikulči  (AB)

   4. 6. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Končinách (ZM)

5. 6. středa - památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Morašicích (AB)

6. 6. čtvrtek

   7.30 v kapli sv. Markéty  (ZM)                

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

18.30 v Cerekvici (AB)

zpověď od 17.30

7. 6. pátek

   7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45 v kapitulním kostele (ZM)

zpověď a adorace od 16.00

18.30 v Morašicích (JP)

zpověď od 17.30

8. 6. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

                     

15.30 v nemocnici (AB)

20.00 vigilie Morašice (AB)                                                          

18.30 v Makově (JP) 

21.00 vigilie ve Špitál. k. (JP)       

9. 6. neděle - Slavnost Seslání Ducha Svatého

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

 9.30 v kapitul. kostele (ZM)

         (1. svaté přijímání)

                       

17.45 v kapitul. kostele (JP)

7.45 v Morašicích (JP)

 9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (AB)

 

 • Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu (konaná 26.5.2019)

  -  Litomyšl a okolí   23 280,- kč, Morašice  4 472,  -kč, Cerekvice 4 455,- kč

      Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

 • Nová výstava fotografií o adopci na dálku v kapitulním kostele v Litomyšli bude do 26.7.
 • Dnes zveme na farní kavárnu a dnes se také uskuteční výlet ministrantů, který bude začínat v 11.45.
 • Setkání členů živého růžence dnes v 16.00 hod. na faře.
 • Ekumenická bohoslužba v Budislavi dnes ve 14.30.
 • Zveme ke svatodušní novéně za naše biřmovance. Začínali bychom ve čtvrtek 6.6. Žádáme o podporu.
 • V sobotu 8.6. bude zpověď před 1. sv. přijímáním od 15.00 a v neděli 9.6.  v 9.30 bude slavnost 1. svatého přijímání.
 • Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště  vystoupí 9.6.2019 v kostele Povýšení sv. Kříže v 15.00hod.
 • Přijměte pozvání na výstavu Litomyšlští skladatelé (hudba z 18. a 19. století - nalezeno na kůru kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli) od 11.6 - 8.9. 2019 v regionálním muzeu. Bližší informace na plakátech.

……………………………………………………………………………………………………………………..

 • V neděli 16.6. bude mše svatá ve 14.00 s udílením svátosti biřmování. Nebude mše svatá v 9.00 v kapitulním kostele ani v 10.30 ve Špitálském kostele.

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • Pravidelné akce:
 • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté
 • ve středu příprava dětí k 1. sv. přijímání v 17.15
 • v pátek bude příprava ke svátosti biřmování v 19.15
 • Společenství vzdělání a sdílení se uskuteční v pátek od 18.45 v sále v 1. patře na faře v Litomyšli (povídat se bude o Izraeli).

……………………………………………………………………………………………………………………...

 • Diecézní setkání dětí se letos opět uskuteční v sobotu 8.6. v Hradci Králové. Bližší informace máte na plakátech.