OHLÁŠKY 24. 6. 2018 - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Mše svaté dnes        v 7.35 (JP), 10.30 (ZM) v kapitulním kostele

         v 9.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

         v 17.45 ve Špitálském kostele (JP)

Bohoslužby v týdnu:

25. 6. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

 

16.30 v Janově (ZM)

26. 6. úterý

17.45 v kapli sv. Markéty (Košák)                    

27. 6. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)              13.00

13.00 v kostele sv. Anny (ZM)

pohřeb Marie Motyčkové

18.00 v Morašicích (ZM)                            

28. 6. čtvrtek  - památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapitul, kostele (ZM)

29. 6. pátek - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.30 v kapitul. kostele (ZM)

17.45  v kapitul. kostele (ZM)

18.30 v Morašicích (ZM)

30. 6. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (JP)

18.00 v Makově (JP)                 

 1.7. neděle – 13. neděle v mezidobí

7.35 v kapitul. kostele (ZM)

10.30 v kapitul. kostele (JP)     

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

7.45 v Morašicích  (JP)

9.00 v Cerekvici (JP)

9.00 v Čisté (ZM)    

  • Sbírka je dnes na charitu.
  • Dnes budou spuštěny nové stránky farnosti.
  • Dnes ve 14.00 bohoslužba slova v Litomyšli u sochy sv. Anežky.
  • Fotky z 1.sv. přijímání si můžete objednat dnes do 12.00 na faře.
  • Biblická hodina bude ve středu 27.6. po ranní mši svaté.
  • Ve čtvrtek 28.6. ve 14.30 bude uložení ostatků rektora Františka Stříteského v Litomyšli na hřbitově.
  • Ve čtvrtek 28.6. se uskuteční v 17.00 ve Špitálském kostele ekumenické zakončení školního roku a po skončení bude následovat táborák na farním dvoře.
  • Karmelitánské nakladatelství se ocitlo v posledních měsících v kritické ekonomické situaci, bližší informace, jak konkrétně můžeme pomoci, máte na nástěnkách.

.