OHLÁŠKY 10 2. 2019 - 5. neděle v mezidobí                                      

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (ZM), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

                          v 10.30 ve Špitálském kostele (JP)

        v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 10.30 v Čisté (ZM)

                         

Bohoslužby v týdnu:

11. 2. pondělí - památka Panny Marie Lurdské / SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                                                                              

12. 2. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

 17.30 v Končinách (ZM)

13. 2. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (AB)

14. 2. čtvrtek -

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

15. 2. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

17.30 v Morašicích (JP)

16. 2. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (JP)           

17. 2. neděle - 6. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (AB)  

 9.00 v kapitul. kostele (AB)

10.30 ve Špitálském kostele (JP)

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (ZM)

 9.00 v Cerekvici  (ZM)

10.30 v Čisté (ZM)           

  • Mše svatá v Končinách bude v  úterý 12.2. v 17.30.
  • V pondělí mše sv. v Mikulči nebude.
  • Dětský maškarní karneval se uskuteční v sobotu 23.2. od 14.00 v Lidovém domě. Všechny už předem zveme a prosíme ochotné rodiče a mládež o pomoc s tímto karnevalem (přihlaste se nám na faře). Schůzka k domluvení a rozdělení úkolů bude dnes 10.2. v 17.00 na faře.

     Prosíme o drobnosti do tomboly, které už nyní můžete nosit na faru.

  • Duchovní obnova pro manžele vikariátu Litomyšl se uskuteční 2.3. - 3.3. v Koclířově u Svitav. Bližší informace a přihlášky máte u vchodů do kostela a před kaplí sv. Markéty. Přihlášku můžete odevzdat na faře.
  • Příští neděli 17. února budete po mších svatých moci podávat návrhy kandidátů do pastorační rady. Promýšlejte si prosím, koho budete nominovat (u vchodů máte již lístky, které si můžete vzít domů).        V neděli 24. února a 3. března se uskuteční vlastní volby.
  • Schola Gregoriana Pragensis vystoupí v Chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli s koncertním programem Regnum et imperium: České země uprostřed Evropy ve středu 13. února 2019 v 18 hodin. Více informací na plakátu.
  • V sobotu 2.3. zveme na vikariátní setkání mládeže v Poličce na téma: Proč být křesťanem v dnešní době?

…………………………………………………………………………………………………………………..Pravidelné akce:

  • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté
  • v pátek v 19.15 příprava ke svátosti biřmování

…………………………………………………………………………………………………………………..

Choceňská mládež zve všechny na 17. ročník benefičního plesu Modrý bál, který se uskuteční v sobotu 2. března 2019 v Panském domě v Chocni. Svou účastí letos podpoříte obecně prospěšnou společnost Berenika z Vysokého Mýta. Více informací naleznete na plakátku.