OHLÁŠKY 9. 6. 2019 - Slavnost Seslání Ducha Svatého                                                                           

Mše svaté dnes        v 7.30 (ZM), 9.30 (ZM), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

        v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (AB)                                                              

Bohoslužby v týdnu:

   10. 6. pondělí - Památka Panny Marie, Matky církve

    7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

                   

        16.00  v Janově  (ZM)

   11. 6. úterý - Památka sv. Barnabáše

17.45  v kapli sv. Markéty(JP)

12. 6. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

                  pro děti

      18.30 v Morašicích (AB)

13. 6. čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

   7.30 v kapli sv. Markéty  (JP)                

17.45 v Nedošíně (ZM)

   poutní u sv. Antonína

14. 6. pátek

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

      18.30 v Morašicích (AB)

15. 6. sobota

   7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                

15.30 v nemocnici(AB)                                                    

      18.30 v Makově (JP)

                        poutní   

16. 6. neděle - Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30 v kapitul. kostele (JP)  

 14.00 v kapitul. kostele                              (biskup Josef Kajnek                                       - svátost biřmování)

                     

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

9.00 v Morašicích (ZM)                                       první svaté přijímání

 9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (AB)

10.30 v Makově (ZM)                      první svaté přijímání

 

  • Příští neděli 16.6. bude mše svatá ve 14.00 s udílením svátosti biřmování. Zveme k modlitbě svatodušní novény za naše biřmovance.

Nebude mše svatá v 9.00 v kapitulním kostele ani v 10.30 ve Špitálském kostele.

Společná oslava, na kterou jste zváni všichni, bude hned po biřmování na farní zahradě, součástí bude i koncert kapely The Cousins.

  • Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště  vystoupí dnes v kostele Povýšení sv. Kříže v 15.00 hod.
  • V úterý 11. června jsme zváni v 18.00 do Nového kostela v Litomyšli na přednášku A. Fleka a D. Rause o parafrázích biblického textu.

  Ve středu 12. června v 19.00 pak máme opět pozvání do Nového kostela na přednášku architekta A. Brotánka "Architektura a klimatická změna". Obě přednášky patří do cyklu České křesťanské akademie.

  • Přijměte pozvání na výstavu Litomyšlští skladatelé (hudba z 18. a 19. století - nalezeno na kůru kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli) od 11.6 - 8.9. 2019 v regionálním muzeu. Bližší informace na plakátech.
  • Na národní pouť do Říma ke svaté Anežce na podzim od od 10.11.-17.11.2019 by naše farnost  vypravila autobus, přihlásit se můžete do konce června na faře v Litomyšli.
  • V neděli 23.6. bude změna času bohoslužeb v Cerekvici bude mše sv. v 9.30 a ve Špitálském kostele v 11.00.
  • Připomínáme výlet s náboženstvím 20.6. do Bílé Vody, kde se vyrábí hostie a oplatky. V případě teplého počasí navštívíme po cestě Balneopark v Lázních Jeseník a potom se vydáme do Pradědovy galerie u Halouzků, Jiříkov u Rýmařova. Přihlaste se co nejdříve na faře nebo na náboženství.

……………………………………………………………………………………………………………………...

  • Pravidelné akce:
  • biblická hodina ve středu po ranní mši svaté

………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Hledá se byt v Litomyšli pro maminku s dětmi (bližší informace dostanete na faře).