OHLÁŠKY 7. 10. 2018 - 27. neděle v mezidobí

Mše svaté dnes        v 7.35 (JP), 10.30 (AB), 17.45 (JP) v kapitulním kostele

        v 9.30 (JP)  pro rodiny s dětmi ve Špitálském kostele

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 9.00 v Čisté (AB)

        ve 13.00 v Říkovicích + žehnání zvonu (ZM)

        ve 14.30 ekumenická bohoslužba v Budislavi

 Bohoslužby v týdnu:

8. 10. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

 

15.30 v Mikulči (AB)

9. 10. úterý

             

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

               

10. 10. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)          

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

- pro děti

17.30 v Morašicích (AB)                       

11. 10. čtvrtek - sv. Jana XXIII., papeže

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

12. 10. pátek - sv. Radima

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (ZM)

13. 10. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (JP)           

14. 10. neděle – 28. neděle v mezidobí - farní den

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

9.00 v kapitul. kostele (ZM)

17.45 v kap. kostele (ZM)

10.30 bohoslužba slova ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi  (KD)

7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

9.00 v Čisté (salesiáni)

 • Minulou neděli se při sbírce na domácí hospice vybralo v Litomyšli 14 715 Kč, v Morašicích a Makově
  7 835 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.
 • Dnes se ministranti sejdou na první poprázdninovou schůzku, od 14:00 na faře.
 • Výsledky hlasování o změně časů bohoslužeb ve dnech 9. a 16. září 2018 (nešlo o referendum, ale zjištění názoru): Pro změnu času 321 hlasů /  pro zachování stávajícího času 339 hlasů. Jak bylo ohlášeno, na základě hlasování o tom diskutovala pastorační rada farnosti, která o tom nakonec rozhodla.
  Pro změnu bylo 11 členů / 1 člen se zdržel / 1 člen byl  pro zachování.
 • Od příští neděle 14.10. budou tedy tyto časy nedělních bohoslužeb: Změna času velké mše svaté
  v
  Litomyšli z 10:30 na 9:00 a zároveň posun ranní ze 7:35 na 7:30, mše svaté pro rodiny s dětmi na Špitálku  z 9:30 na 10:30 a  čas mše svaté v Čisté  od 21.10.  z 9:00 na 10:30.
 • První spolek bude v pátek 12.10. v 19.00 na faře. Začneme modlitbou Taizé v kostele.
 • Farní den se uskuteční příští neděli 14.10. na farní zahradě, při špatném počasí v Lidovém domě. K obědu bude guláš s knedlíkem, prosíme, nahlaste se,  u vchodů jsou lístečky. Kdo bude moci něco napéct, a to jak sladké, tak slané, nebo by rád přispěl nějakou pomocí: kontakt na  p.Pelikovskou 731 127 458.
 • Ve dnech 10.-11.11. se v Litomyšli uskuteční Dvouvikariátní setkání mládeže. Srdečně zveme mládež a prosíme, aby se co nejdříve přihlásila. Informace na webu, na Facebooku a na plakátcích.        .
 • Papež František vyzývá věřící na celém světě, abychom se tento měsíc modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu “Pod ochranu Tvou” a modlitbu “Svatý Michaeli”.
 • Cerekvice: Kdo by se chtěl setkat při zhlédnutí zajímavých filmů: Se Dio vuole, Apoštol, Za bílého dne - ať projeví svůj zájem na vyloženém archu papíru.