OHLÁŠKY 3. 3. 2019 - 8. neděle v mezidobí                                    

Mše svaté dnes        v 7.30 (ZM), 9.00 (AB), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (ZM)

        v 7.45 v Morašicích (JP), v 9.00 v Cerekvici (JP), v 10.30 v Čisté (JP)

Bohoslužby v týdnu:

4. 3. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                                                                              16.00 v Janově (ZM)

5. 3. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Končinách (ZM)

6. 3. středa - POPELEČNÍ STŘEDA /den přísného postu/

7.30 v kapitulním kostele (JP)            

18.30 v kapitulním kostele (JP)

17.30 v Morašicích (AB)

17.30 v Cerekvici (ZM)

od 16.30 zpovídání v Cerekvici

7. 3. čtvrtek

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

8. 3. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45  v kapitulním kostele (JP)

17.30 v Morašicích ZM()

9. 3. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (ZM)           

10. 3. neděle - 1. neděle postní

7.30 v kapitul. kostele (JP)  

10.30 v kapitulním kostele (ZM)                        

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (JP)           

 • Sbírka “Svatopetrský haléř” vynesla ve farnosti Litomyšl: 15 138 Kč, v Morašicích a Makově - 3 368 Kč, v Cerekvice - 5 100 Kč. Všem dárcům zaplať Bůh.
 • Dnes máte ještě možnost volit nové členy PR z navržených kandidátů.
 • Dnes v 10.00  bude v Litomyšli farní kavárna a ve 14.00 setkání ministrantů.
 • Dnes ve 14.30 bude ekumenická bohoslužba v Budislavi.
 • Popelec bude udělován pouze na Popeleční středu, na 1. neděli postní bude udělován jen v Čisté.
 • Pobožnosti křížových cest: v Litomyšli na Popeleční středu v 18.00, pak vždy v pátek a v neděli v 17.00

v Končinách v neděli  ve 14.00.

 • Hlavní mše sv. příští neděli 10. 3. bude mimořádně v 10.30 a bude živě vysílána na TV NOE.

Mše svatá ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi nebude!

 • Máte-li ratolesti posvěcené loni na Květnou neděli, můžete je přinést do zítřka na faru, abychom z nich mohli připravit popel na Popeleční středu.
 • Zveme mládež našeho vikariátu k postní sbírce pro děti z Dětského domova v Poličce. Více na plakátku a také brzy v novém čísle farního časopisu.
 • Postní sbírku celé farnosti do postních kasiček věnujeme letos opět Salesiánům v Bulharsku - Postní pokladničky jsou u vchodů do kostela.
 • U vchodů do kostela a na faře máte možnost zakoupit brožury s postními úvahami (dop. cena 32 Kč).
 • Postní duchovní obnova vedená Mons. Pavlem Konzbulem bude v naší farnosti 23.3. od 9.00 v Lidovém domě. Přihlásit se můžete nejpozději do 17. března na archších u vchodů do kostela a na faře. Za 50 Kč si můžete objednat oběd.
 • Prosíme o pomoc s mytím oken na faře. Pomocníci se mohou psát u kaple sv. Markéty.Předem děkujeme.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidelné akce:

 • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté, v 17.15 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání
 • ve čtvrtek Lectio divina pro muže v 19.30
 • v pátek v 19.00 spolek pro mládež - host: Helena Johnová (o hnutí Jenneusse Lumiere)

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Chlapecké chaloupky budou v termínu 21.-28. 7. 2019. Více informací brzy zveřejníme.
 • Dívčí chaloupky budou v termínu 4. – 9. 8. 2019. Vedoucí Sára Pelikovská.Více info na nástěnkách.