OHLÁŠKY 24. 2. 2019 - 7. neděle v mezidobí                                      

 •   sbírka dnes na Svatopetrský haléř

Mše svaté dnes        v 7.30 (JP), 9.00 (JP), 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (JP)

        v 7.45 v Morašicích (AB), v 9.00 v Cerekvici (AB), v 10.30 v Čisté (AB)

                         

Bohoslužby v týdnu:

25. 2. pondělí

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)                                                                                  

26. 2. úterý

17.45  v kapli sv. Markéty (JP)

 

27. 2. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)            

16.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.30 v Morašicích (AB)

28. 2. čtvrtek -

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)                      

17.45  v kapli sv. Markéty (AB)

17.30 v Cerekvici (JP)

od 16.30 zpověď

1. 3. pátek

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

17.45  v kapitulním kostele (AB)

        od 16.00 zpověď a adorace

17.30 v Morašicích (ZM)

od 16.30 zpověď

2. 3. sobota

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v nemocnici (AB)

17.30 v Makově (JP)           

3. 3. neděle - 8. neděle v mezidobí

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

9.00 v kapitul. kostele (AB)

10.30 ve Špitálském kostele(ZM)                        

          pro rodiny s dětmi

17.45 v kapitul. kostele (AB)

7.45 v Morašicích (JP)

9.00 v Cerekvici  (JP)

10.30 v Čisté (JP)           

 • Video z dětského karnevalu můžete zhlédnout  na faceboku i na webu farnosti.
 • Dnes a v neděli 3. března se uskuteční vlastní volby do PR, již volíme z navržených kandidátů.
 • V sobotu 2. 3. v 18.00 se uskuteční setkání končící PR v Litomyšli na faře.
 • Duchovní obnova pro manžele vikariátu Litomyšl se uskuteční 2.-3. 3. v Koclířově u Svitav. Bližší informace a přihlášky máte u vchodů. Přihlášku můžete odevzdat na faře.
 • V sobotu 2. 3. zveme na vikariátní setkání mládeže v Poličce na téma: Proč být křesťanem v dnešní době?
 • Příští neděli 3. 3. v 10.00  bude v Litomyšli opět farní kavárna a ve 14.00 setkání ministrantů.
 • Hlavní mše sv. v neděli 10. 3. bude mimořádně v 10:30 a bude v přímém přenosu vysílána  na TV NOE.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidelné akce:

 • ve středu biblická hodina po ranní mši svaté
 • ve středu v 17.15 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání
 • v pátek v 19.15 příprava ke svátosti biřmování

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Chlapecké chaloupky budou v termínu 21.-28. 7. 2019. Více informací brzy zveřejníme.
 • Dívčí chaloupky budou 4.-9. 8. 2019, kontaktovat můžete vedoucí chaloupek Sáru Pelikovskou emailem, který je na nástěnkách nebo na faře.
 • Připojme se k České Národní pouti do Říma v listopadu 2019, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu České republiky s přímluvou sv. Anežky České. Poutí budeme doprovázet naše biskupy.  Společnou cestu na Národní pouť do Říma bude doprovázet P. Josef Matras a průvodce CK VOMA Marta Vondráčková. Termín: 10.-16. 11. 2019.  Více na nástěnce.