SPOLEČENSTVÍ A SKUPINY VE FARNOSTI


Spolek

Jsme společenstvím mládeže středoškolské i vysokoškolské.
Scházíme se každý druhý pátek od 19:00 na faře. Více informací vždy v událostech ve farním kalendáři zde na webu a na facebookové stránce Spolku.
Kontakt na Matyáše Dezorta - 731 762 152, dezort.matyas@seznam.cz 

Farní kavárna

Kdokoli může přijít první neděli v měsíci hned po mši sv. v 10:30 h. na faře

Hnutí Modlitby matek

Zde v Litomyšli máme několik skupinek, scházíme se na různých místech. Nebojte se nás kontaktovat.
Markéta Karlíková  724 553 810

Ministranti

Jsme parta kluků, která slouží u oltáře. Scházíme se první neděl v měsíci hned po mši sv. v 10:30 h. v kostele.
Ben Pelikovský 705 207 067

Setkání nad Biblí

Všechny zveme na společnou modlitbu nad Písmem svatým podle sv. Ignáce. Scházíme se každý druhou středu po mši sv. cca od 18:30 na faře.
Josef Pelikovský 777 613 069

Litomyšlská schola mládeže

Jsme scholou, ale i společenstvím. Scházíme se každý pátek od 15:45 do 17:15 na faře.
Hrajeme na mši první neděli v 9:30. Zveme děti a mládež od 6. třídy výše.
Terka Hušková  704 009 881,  huskova.terezie@seznam.cz

Schola gregoriana litomyšlensis

Scházíme se příležitostně k doprovázení liturgie.
Vít Večeře 737087 233

Společenství Živého růžence

Jsme modlitební společenství. Každý z nás se modlí každý den desátek růžence dle rozpisu a vytváříme tak modlitební růži (celý růženec). Scházíme se ke společné modlitbě jednou za měsíc - 1. neděle v měsíi v 16 h.


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
)
File::.php
Get::array (
 0 => '',
)

MYSQL PARSER GLOBALS

Mysql::array (
 0 => 'zivot-farnosti',
 1 => 'spolca-skupiny',
)
Menu->articles::array (
 0 => '+content-menu-page',
 1 => '+content-menu-page',
)
Menu->data::array (
 'id' => '23',
 'menu' => '4',
 'rank' => '10',
 'link' => 'spolca-skupiny',
 'postfix' => '.html',
 'name' => 'spolča, skupiny',
 'title' => 'farní společenství, skupiny, kroužky,...',
 'style' => '',
 'class' => '',
 'include' => '',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_main.php',
 1 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+head.php',
 2 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+header.php',
 3 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_.php',
 4 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/.php',
 5 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 6 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 7 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 8 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 9 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+footer.php',
 10 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 82

			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 0
		
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 4
		
			SELECT *
			FROM article
			WHERE menu = 23
		
	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 1
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 2
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 3
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 4
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 14
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 15
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 16
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 17
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 18
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 19
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 20
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 21
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 22
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 23
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 36
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 24
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 25
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 26
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 35
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 27
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 28
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 29
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 30
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 31
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 32
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
	SELECT *
	FROM article
	WHERE menu = 23
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 41
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 61
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
form__
check__
img__
jquery__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
ajax__
cookie__
dialog__
user__
access__
msg__
js__
farnost__
mapycz__
horizontal_menu__
article__
tinymce__